Wykładowcy nie powinni być pogromcami, tylko przyjaciółmi studentów i mówić im prawdę

Dziennikarz z charakterem

Nasz dziennik

Ze Stanisławem Michalkiewiczem, publicystą, rozmawia Joanna Gradowska

Rodzi się pytanie: jak kształcić studentów dziennikarstwa i politologii, aby postulaty zawarte w sformułowaniu „zawód zaufania publicznego” były realizowane?
– Moim zdaniem, powinno się przekazywać im rzeczywisty obraz funkcjonowania państwa i społeczeństwa, a nie przykrojony ad usum Delphini, bo w przeciwnym razie można uzyskać co najwyżej dysonans poznawczy i wytresować do recytowania prawidłowych odpowiedzi, odpowiadających gustom „panów z miasta”. Wykładowcy nie powinni być pogromcami, tylko przyjaciółmi studentów i mówić im prawdę, a nie tresować do wygłaszania patetycznych sloganów. Dopiero na tej płaszczyźnie można zacząć przygotowywać ich do zadań, jakich mogliby i przede wszystkim jakich z własnego przekonania chcieliby się podjąć.

Czy Pana zdaniem, WSKSiM przygotowuje swoich studentów do odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych, w tym dziennikarza i polityka?
– Do tego nie potrzeba jakichś specjalnych studiów, tylko charakteru. Oczywiście pewnych umiejętności można się w szkole nauczyć i pewien zakres wiedzy przyswoić, ale charakteru to nie zastąpi. Zatem z tego punktu widzenia, oczywiście na tyle, na ile to jest możliwe, należy kłaść nacisk raczej na wydobywanie indywidualnych zalet każdego studenta, na uświadamianie mu ich, na kształtowanie w nim poczucia własnej wartości i postawy dżentelmena, niż na naginanie do wykoncypowanego ideału, który na ogół redukuje się do konformizmu