Oferty pracy dla polskich naukowców

Zagraniczne oferty pracy dla naukowców w internecie

PAP – Nauka w Polsce

Oferty pracy dla polskich naukowców poszukujących pracy w Unii Europejskiej dostępne są na portalu EURAXESS Polska. Strona jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej i krajów biorących udział w europejskim programie ramowym na rzecz badań i rozwoju technologicznego.

Portal dostępny jest pod adresem http://www.euraxess.pl/

FNP ma środki na badania

67 mln zł wydała w 2010 r. FNP na programy dla badaczy

PAP – Nauka w Polsce

Najwięcej – ponad 18 mln zł – przeznaczono na program Team. Program ten jest adresowany do uczonych, którzy chcą utworzyć lub kontynuować pracę w konkurencyjnych na poziomie międzynarodowym zespołach z udziałem młodych badaczy. W 2010 r. w dwóch edycjach konkursu przyznano 18 nagród.

Duży budżet – ponad 12,8 mln zł – miał również Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie. Program adresowany jest do konsorcjów naukowych złożonych z co najmniej jednej instytucji polskiej i co najmniej jednej zagranicznej, prowadzących wspólnie projekty doktoranckie. W ramach programu finansowana jest praca naukowa doktorantów oraz koszty międzynarodowej współpracy ponoszone przez konsorcjum. W dwóch ubiegłorocznych edycjach sfinansowano 14 projektów…

Raport roczny można znaleźć na stronie:http://www.fnp.org.pl/files/publikacje/RaportFNP2010.pdf