PAN i jej placówki nie są doceniane przez kolejne rządy

Larum grają…

Z prof. Jackiem Kuźnickim, dyrektorem Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej, członkiem PAN, rozmawia Anna Leszkowska 

W swoim wystąpieniu na Zgromadzeniu Ogólnym PAN 26 maja br. krytykował pan władze Akademii za to, iż najwyższe (z polskich placówek naukowych) miejsce, jakie zajmuje ona w światowych rankingach (72), nie przekłada się w żaden sposób na jej prestiż w kraju, gdzie nawet słabe uczelnie są doceniane bardziej niż PAN. Z drugiej strony, wrzucił pan też kilka kamyków do własnego ogródka, zauważając, iż sami członkowie PAN niewiele zrobili, aby ten prestiż podnieść..

Jest co najmniej kilka czynników odpowiedzialnych za tę sytuację. Niewątpliwie PAN i jej placówki nie są doceniane przez kolejne rządy, a nawet, szerzej – nie są u nas doceniane nauki podstawowe.

Powstało przecież Narodowe Centrum Nauki…

Ale dopiero w ostatnim roku. Poza tym działalność NCN nie jest nakierowana na wspieranie działalności placówek określonego typu, tylko na wspieranie nauk podstawowych w ogóle. Gdy spojrzeć na planowane budżety dla NCN i NCBiR, to widać, że rząd preferuje wspieranie badań aplikacyjnych, a nie podstawowych. Bez wyników w tych ostatnich trudno jednak myśleć o innowacjach. Jeśli chodzi o Akademię, to od 1989 r. PAN uznawano za instytucję, która powstała w niewłaściwych czasach i niezależnie od sukcesów ludzi nauki z jej placówek, uważano ją za mało istotną. W związku z tym Akademia jest przez polityków marginalizowana…..