Mord sądowy sprzed 65 lat bez kary do dnia dzisiejszego

65 lat temu na karę śmierci skazano sanitariuszkę AK – Danutę Siedzikównę

PAP – Nauka w Polsce

3 sierpnia 1946 r., Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku wydał wyrok śmierci na niespełna 18-letnią Danutę Siedzikównę, pseudonim „Inka”, sanitariuszkę 5 Wileńskiej Brygady AK. „To był sprokurowany mord sądowy” – powiedział PAP dr hab. Piotr Niwiński z Uniwersytetu Gdańskiego…

Kłamstwa III RP

Kłamstwa III RP

 „Uważam Rze” 

Bo Polska zbudowana na fundamencie porozumienia Okrągłego Stołu podobnie jak jej poprzedniczka posługuje się kłamstwem w sposób zmasowany oraz zorganizowany, i to na każdym poziomie. Zakłamywana jest zarówno historia, jak i codzienne „newsy”. Na kłamstwie historycznym zbudowana jest legitymizacja systemu, na kłamstwach bieżących – pozycja władzy gwarantującej wspierającym ją nomenklaturom i sitwom uprzywilejowaną pozycję kosztem grup społecznych zmuszanych do ich utrzymywania i pozbawianych szans realizowania swych aspiracji

Protest żaków w sprawie stypendiów

Stypendia dla studentów nadal za średnią ocen

Dziennik Gazeta Prawna

Uczelnie nie chcą przyznawać stypendiów zgodnie z nowymi zasadami, które od 1 października wprowadza reforma szkolnictwa wyższego. Nadal będą przydzielać je przede wszystkim za wysoką średnią ocen, a nie – jak wskazują nowe przepisy – za osiągnięcia naukowe czy artystyczne. Dlatego w tym roku tworzą regulaminy przyznawania stypendiów tak, aby były one zbliżone do ubiegłorocznych…

Protest żaków

W związku z nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z 18 marca 2011 r. (Dz.U. nr 84, poz. 455) szkoły wyższe pracują nad nowymi regulaminami przyznawania pomocy materialnej studentom. Nowe przepisy likwidują stypendium za wyniki w nauce, zastąpią je stypendia rektora. Będą mogły być one przyznane za średnią ocen lub działalność naukową czy artystyczną. Oznacza to, że osoba ze średnią 3,2 będzie miała do niego prawo, jeśli tylko brała udział w konferencjach, badaniach naukowych czy ma na swoim koncie publikacje. Co więcej te warunki będą mogły być brane pod uwagę łącznie lub rozdzielnie. W efekcie decyzją rektora stypendia mogą być przyznawane tylko za działalność naukową, a oceny w ogóle mogą nie być brane pod uwagę.

Ten nowy przepis wywołał sprzeciw wśród studentów…

Absolwenci szkół wyższych nie są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej

Sondaż: według studentów i maturzystów studia w Polsce nie przygotowują do pracy zawodowej

PAP – Nauka w Polsce

Polscy studenci i maturzyści zgadzają się ze stanowiskiem polskich pracodawców, że absolwenci szkół wyższych nie są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej – wynika z badania przeprowadzonego przez instytut Homo Homini na zlecenie Polish Open University (POU). Wśród głównych przyczyn badani wskazali posiadanie przez studentów wiedzy zbyt teoretycznej oraz brak doświadczenia zawodowego. …

„Większość ankietowanych wskazuje, że dyplom zagranicznej uczelni jest lepiej postrzegany na polskim rynku pracy, między innymi dlatego, że uczelnie bardziej praktycznie przygotowują studentów do rozpoczęcia kariery.” – czytamy w badaniu POU. Około 68% ankietowanych uważa, że dyplom zagranicznej uczelni zwiększy ich szanse na rynku pracy, natomiast 60% uważa, że taki dyplom pozwoli im na uzyskanie większego wynagrodzenia. Tylko 13% badanych uznało, że dyplom polskiej uczelni daje większe możliwości zdobycia pracy niż dyplom uczelni zagranicznej.