Jakie bariery utrudniają dziś rozwój badań naukowych?

Cenzor znów wyjął nożyczki

Nasz Dziennik

Z dr. hab. Bogusławem Paziem z Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego rozmawia Marek Zygmunt

Opracowany pod Pana kierownictwem tom interdyscyplinarny pt. „Prawda historyczna a prawda polityczna w badaniach naukowych. Przykład ludobójstwa na Kresach Południowo-Wschodnich II RP w latach 1939-1946” miał się ukazać pod koniec czerwca br. nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Wrocławskiego. Dlaczego do dziś nie został opublikowany?….

….Uniwersytet Wrocławski nosił przez wiele lat imię Bolesława Bieruta. Jakie bariery utrudniają dziś rozwój badań naukowych?
– Z siermiężnego upiora Bieruta nie pozostało nic. Teraz na uniwersytetach straszy zupełnie inny upiór. Pisał o nim Zbigniew Herbert w znanym skądinąd wierszu „Potwór Pana Cogito”, iż „pozbawiony jest wymiarów/ trudno go opisać/ wymyka się definicjom”. To oczywiście potwór politycznej poprawności: „jest on jak ogromna depresja/ rozciągnięta nad krajem/ nie da się przebić/ piórem/ argumentem/ włócznią”. Z tym irracjonalnym, a przez to trudnym do zdefiniowania potworem przegrywają wszelki racjonalizm i nauka. Wszyscy jakoś doświadczamy jego obecności („jest na pewno […] zatruwa studnie/ niszczy budowle umysłu”)