Stopnie i tytuły akademickie 1

Stopnie i tytuły akademickie część I: W II Rzeczypospolitej
Pryzmat 6/2011 s. 65-67 ( w pdf)

Kudrycka: uczelnie są gotowe na zmiany wprowadzone reformą

Kudrycka: uczelnie są gotowe na zmiany wprowadzone reformą

PAP – Nauka w Polsce

Uczelnie są gotowe na wejście w życie reformy – zapewnia minister nauki i szkolnictwa wyższego. Barbara Kudrycka zaprezentowała w czwartek w Sejmie informację rządu o stanie przygotowań do wdrożenia uchwalonej przez Sejm reformy uczelni.

„Trzyletni proces konsultacji zmian ustawowych doprowadził do tego, że w zasadzie większość środowiska akademickiego ma pełną świadomość zmian, jakie następują i bardzo aktywnie współuczestniczy w kreowaniu nowych aktów wykonawczych do ustaw. (…) Kierownictwo ministerstwa spotkało się z ponad 50 senatami uczelni wyższych, aby przedyskutować problemy związane z treścią rozporządzeń i te spotkania zaowocowały wieloma zmianami w koncepcjach zaproponowanych wcześniej w naszych projektach” – powiedziała Kudrycka….

Padały też pytania o prace nad aktami wykonawczymi do ustawy, których resort nauki musi przygotować do nowej ustawy szczególnie dużo. Posłowie wyrażali wątpliwości, czy uczelnie dostaną na czas przepisy, mające szczegółowo regulować ich działalność od 1 października – np. wytyczne dotyczące regulaminów studiów czy zasad przyznawania stypendiów.

„Musimy przygotować 50 rozporządzeń. Z tego 44 projekty rozporządzeń przygotowuje MNiSW, sześć inne resorty. Sami przygotowaliśmy już 38 rozporządzeń. Pozostałych sześć wchodzi w życie dużo później, ponieważ 1 stycznia 2012 r., a jedno z nich dopiero od stycznia 2013 r. Natomiast te wszystkie rozporządzenia, które mają wejść w życie wcześniej (…) są już w konsultacjach” – poinformowała Kudrycka.

Noc morderców. Kaźń polskich profesorów we Lwowie

Dieter Schenk
Noc morderców
Kaźń polskich profesorów we Lwowie
Holokaust we Wschodniej Galicji

Tłumacznie: Paweł Zarychta

Tytuł oryginału niemieckiego:
Der Lemberger Professorenmord und der Holocaust in Ostgalizien
Wydawnictwo Dietz (Bonn)

….Tytuł polskiego wydania   Noc morderców odnosi się zarówno do czasu tragicznych wydarzeń  nocy z 3 na 4 lipca 1941 r. jak i ma wymiar symboliczny – noc jako ciemny czas, czas mordów i zbrodni na ludności cywilnej, przede wszystkim żydowskiej. Należy też podkreślać, że na Wzgórzach Wuleckich, 4 lipca 1941 r. zginęli polscy profesorowie wyższych uczelni Lwowa. Ich jedynym przestępstwem było tylko to, że byli Polakami. Ta zapomniana zbrodnia z lipca 1941 r. wpisuje się w okrutny plan nazistowskiej polityki unicestwienia polskiej inteligencji i polskich elit na terenach okupowanych przez III Rzeszę.

Padł serwer, czy padną kandydaci ?

Pada serwer, tysiące kandydatów na studentów w kropce 

GW

UMCS. Jak to możliwe, że w trakcie kluczowej dla uniwersytetu rekrutacji awarii ulega system za nią odpowiedzialny? – Takie same problemy miały inne polskie szkoły wyższe – odpowiada uczelnia

Środa była dla kandydatów na studentów UMCS sądnym dniem. Dzień wcześniej, po południu uczelnia ogłosiła wyniki naboru. Prawie 20 tys. kandydatów zasiadło do komputerów by na swoich kontach w internetowym systemie rekrutacji sprawdzić czy zostali przyjęci. Wkrótce jednak system uległ awarii. Nie można się było zalogować. W redakcji rozdzwoniły się telefony. – Przecież to niepoważne. Rekrutacja jest raz do roku, jak można było dopuścić do awarii? – narzekał Krzysztof, kandydat na studenta spod Hrubieszowa. ..