Polscy dziennikarze dyskryminowani za poglądy

 List europosłów PiS: przeciw politycznym czystkom. „Polscy dziennikarze dyskryminowani za poglądy

wpolityce.pl

….Dochodzi do usuwania z oferty mediów publicznych wszystkich programów i autorów reprezentujących punkt widzenia odmienny od rządzącej obecnie koalicji. W ten sposób opinie około 30% aktywnych politycznie obywateli naszego kraju zostały wyeliminowane z debaty publicznej w mediach w ramach programów informacyjnych i publicystycznych. ….

Również Freedom House obniżył ranking Polski w zakresie wolności i niezależności mediów, ze względu na działania rządu Donalda Tuska zmierzające do podsłuchiwania i inwigilacji dziennikarzy.

Po uzyskaniu władzy w polskich mediach publicznych w wyniku porozumienia trzech partii politycznych, z których dwie stanowią aktualną kolalicję rządzącą, rozpoczęło się masowe zwalnianie z pracy dziennikarzy oraz likwidowanie prowadzonych bądź firmowanych przez nich programów, nawet, jeśli cieszyły się one dużym zainteresowaniem widzów i słuchaczy. Kryterium oceny było tylko jedno –  poglądy ich autorów. Wszyscy, którzy prezentowali poglądy krytyczne wobec opcji rządzącej byli zwalniani bez podania przyczyn, a rozwiązywaniu z nimi umów towarzyszyła nagonka medialna, ukazująca ich dziennikarskie dokonania w negatywnym świetle.

 

 

Wschodni Wymiar Mobilności

Eksperci: studencka mobilność wciąż mało zrównoważona

PAP-Nauka w Polsce

Wciąż mniej studentów Unii Europejskiej wyjeżdża studiować w tzw. krajach Partnerstwa Wschodniego, niż z tych krajów przyjeżdża na studia do UE – podkreślali w środę eksperci podczas trwającej w Warszawie konferencji„Wschodni Wymiar Mobilności„.

Dwudniowe spotkanie w Centrum Nauki Kopernik jest jednym z wydarzeń polskiej prezydencji. Konferencja odbywa się w ramach programu Partnerstwa Wschodniego, zakładającego zacieśnienie współpracy między krajami UE a Białorusią, Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, Azerbejdżanem i Armenią….

W konferencji „Wschodni Wymiar Mobilności” biorą udział przedstawiciele ministerstw, uniwersytetów, ośrodków badawczych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: minister edukacji narodowej – Katarzyna Hall, minister nauki i szkolnictwa wyższego – Barbara Kudrycka, minister sportu – Adam Giersz i prezydent Warszawy – Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Organizatorami konferencji są: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Komisja Europejska.