70. rocznica mordu na polskich profesorach we Lwowie

Wzgórza Wuleckie we krwi

70. rocznica mordu na polskich profesorach we Lwowie

Nasz Dziennik

Przez lata nie zdołano ustalić dokładnego przebiegu zbrodni na polskich profesorach we Lwowie w 1941 roku. O mord profesorów posądzano członków ukraińskiego batalionu „Nachtigall”. Taka plotka od 1941 r. krążyła po Lwowie. Należy zaznaczyć, że nie zdołano ustalić dowodów, które wskazywałyby na bezpośrednie uczestnictwo Ukraińców kolaborantów w mordzie, lecz prawdopodobnie to oni dostarczyli Niemcom informacji, które przyczyniły się do aresztowania ofiar.

Zarówno hitlerowskie Niemcy, jak i Związek Sowiecki dążyły do fizycznej likwidacji elit przywódczych Narodu Polskiego. Na rozkaz Józefa Stalina z Kresów Wschodnich II RP w głąb ZSRS wywieziono ponad milion osób. Wymordowano oficerów mających status jeńców wojennych. Mordowano także więźniów politycznych z terenu Kresów Wschodnich…..

 

Polscy profesorowie i ich rodziny zamordowani w lipcu 1941 roku przez Niemców na Wzgórzach Wuleckich i na dziedziŃcu bursy Abrahamowiczów we Lwowie

Nasz Dziennik

 

(Bez)płatne studia 2011

 

(Bez)płatne studia 2011 – najnowszy raport o cenach studiów w Polsce!

serwis Instytutu Sokratesa  04.07.2011

Dla większości studentów w Polsce kształcenie na poziomie szkolnictwa wyższego jest odpłatne. W wymiarze finansowym jest to ogromy rynek. Dla każdego przyszłego studneta to inwestycja, którą warto dobrze rozważyć.

 

Raport Instytutu Sokratesa – (Bez)płatne studia 2011