Odsłonięcie Pomnika Pomordowanych Profesorów Lwowskich

Odsłonięcie Pomnika Pomordowanych Profesorów Lwowskich

http://www.wroclaw.pl

Pomnik pomordowanych w 1941 roku polskich profesorów zostanie uroczyście odsłonięty w niedzielę 3 lipca we Lwowie, w siedemdziesiątą rocznicę śmierci polskich intelektualistów.
Fundusze na pomnik pochodzą od Wrocławia i Lwowa oraz od prywatnych donatorów w tym od Fundacji Lanckorońskich.  Warto przypomnieć, że to właśnie za sprawą „Wspomnień wojennych” Karoliny hrabiny Lanckorońskiej na jaw wyszła sprawa mordu intelektualistów przez hitlerowców. W zbieranie funduszy zaangażowało się całe polskie środowisko akademickie z Politechniką 
 Wrocławską na czele. …  

Bez IPN i Rady

Nasz Dziennik   

W niedzielę zostanie odsłonięty we Lwowie pomnik pomordowanych w 1941 roku polskich profesorów. Na uroczystości nie będzie przedstawicieli instytucji pielęgnujących pamięć o martyrologii Narodu Polskiego – Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Ceremonia nie ma charakteru państwowego.

 ♠ 

Lista rozstrzelanych wg Wikipedii

 1. Prof. dr med. Antoni Cieszyński, lat 59, kierownik Katedry Dentystyki Uniwersytetu Jana Kazimierza, obrońca Lwowa w 1918
 2. Prof. dr med. Władysław Dobrzaniecki, lat 44, ordynator Oddziału Chirurgii Państwowego Szpitala Powszechnego, obrońca Lwowa w 1918
 3. Prof. dr med. Jan Grek, lat 66, profesor w Klinice Chorób Wewnętrznych UJK;
 4. Maria Grekowa[28], lat 57, żona profesora Jana Greka;
 5. Doc. dr med. Jerzy Grzędzielski, lat 40., ordynator Kliniki Okulistycznej UJK;
 6. Prof. dr Edward Hamerski, lat 43, kierownik Katedry Chorób Zakaźnych Zwierząt DomowychAkademii Medycyny Weterynaryjnej, obrońca Lwowa w 1918;
 7. Prof. dr med. Henryk Hilarowicz, lat 51, profesor Kliniki Chirurgii UJK, obrońca Lwowa w 1918;
 8. Ks. dr Władysław Komornicki, lat 29, wykładowca nauk biblijnych w Wyższym Seminarium Duchownym we Lwowie i na UJK, oraz języka greckiego na UJK;
 9. Eugeniusz Kostecki, lat 36, mistrz szewski, mąż gospodyni profesora Dobrzanieckiego;
 10. Prof. dr Włodzimierz Krukowski, lat 53, kierownik Katedry Pomiarów Elektrycznych Politechniki Lwowskiej;
 11. Prof. dr Roman Longchamps de Bérier, lat 56, kierownik Katedry Prawa Cywilnego UJK, prorektor UJK w latach 19381939, obrońca Lwowa w 1918;
 12. Bronisław Longchamps de Bérier, lat 25, absolwent Politechniki Lwowskiej, syn profesora;
 13. Zygmunt Longchamps de Bérier, lat 23, absolwent Politechniki Lwowskiej, syn profesora;
 14. Kazimierz Longchamps de Bérier, lat 18, syn profesora;
 15. Prof. dr Antoni Łomnicki lat 60., kierownik Katedry Matematyki Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej;
 16. Adam Mięsowicz, lat 19, wnuk profesora Sołowija, zabrany ze swoim dziadkiem;
 17. Prof. dr med. Witold Nowicki, lat 63, kierownik Katedry Anatomii Patologicznej UJK, dwukrotny dziekan Wydziału Lekarskiego, obrońca Lwowa w 1918;
 18. Dr med. Jerzy Nowicki, lat 27, asystent Zakładu Higieny UJK, syn profesora;
 19. Prof. dr Tadeusz Ostrowski, lat 60., kierownik Kliniki Chirurgii, dziekan Wydziału Lekarskiego 1937-1938, obrońca Lwowa w 1918;
 20. Jadwiga Ostrowska, lat 59, żona profesora;
 21. Prof. dr Stanisław Pilat, lat 60, kierownik Katedry Technologii Nafty i Gazów Ziemnych Politechniki Lwowskiej;
 22. Prof. dr Stanisław Progulski, lat 67, profesor w Klinice Pediatrii UJK;
 23. Inż. Andrzej Progulski, lat 29, syn profesora;
 24. Prof. dr med. (prof. honor.) Roman Rencki, lat 74, były kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych UJK;
 25. Maria Reymanowa, lat 40., pielęgniarka Ubezpieczalni Społecznej, zabrana z mieszkania profesora Ostrowskiego;
 26. Dr med. Stanisław Ruff, lat 69, ordynator Oddziału Chirurgii Szpitala Żydowskiego, zabrany z mieszkania profesora Ostrowskiego;
 27. Anna Ruffowa, lat 55, żona dr. Ruffa;
 28. Inż. Adam Ruff, lat 30., syn dr. Ruffa;
 29. Prof. dr Włodzimierz Sieradzki, lat 70., kierownik Katedry Medycyny Sądowej UJK, rektor UJK w latach 1924-1925, obrońca Lwowa w 1918 roku;
 30. Prof. dr med. Adam Sołowij, lat 82, emerytowany ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powszechnego i dyrektor Szkoły Położnych;
 31. Prof. dr Włodzimierz Stożek, lat 57, kierownik Katedry Matematyki Wydziału Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Lwowskiej;
 32. Inż. Eustachy Stożek, lat 29, asystent Politechniki Lwowskiej, syn profesora;
 33. Inż. Emanuel Stożek, lat 24, absolwent Wydziału Chemii Politechniki Lwowskiej, syn profesora;
 34. Dr praw Tadeusz Tapkowski, lat 44, zabrany z mieszkania profesora Dobrzanieckiego;
 35. Prof. dr Kazimierz Vetulani, lat 61, kierownik Katedry Mechaniki Teoretycznej Politechniki Lwowskiej;
 36. Prof. dr Kasper Weigel, kierownik Katedry Miernictwa Politechniki Lwowskiej;
 37. Mgr prawa Józef Weigel, lat 33, syn profesora;
 38. Prof. dr Roman Witkiewicz, lat 55, kierownik Katedry Pomiarów Maszyn Politechniki Lwowskiej;
 39. Walisch, lat 40-45, właściciel magazynu konfekcyjnego Beier i S-ka, zabrany z mieszkania profesora Sieradzkiego;
 40. Dr Tadeusz Boy-Żeleński, lat 66, lekarz, publicysta, krytyk literacki, tłumacz literatury francuskiej, podczas okupacji sowieckiej Lwowa, w latach 19391941, kierownik Katedry Literatury Francuskiej Uniwersytetu Lwowskiego, zabrany z mieszkania szwagra – profesora Jana Greka.

Ponadto 5 lipca 1941 rozstrzelani zostali:

 • Katarzyna (Kathy) Demko, lat 34, nauczycielka języka angielskiego, zabrana z mieszkania profesora Ostrowskiego;
 • Doc. dr med. Stanisław Mączewski, lat 49, ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powszechnego i dyrektor Państwowej Szkoły Położnych.

11 lipca 1941 aresztowany został dr Władysław Tadeusz Wisłocki, długoletni kustosz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. Jego śmierć do dnia dzisiejszego pozostaje nie wyjaśniona.

12 lipca 1941 zamordowani zostali:

26 lipca 1941 rozstrzelany został:

 • Prof. dr Kazimierz Bartel, lat 59, kierownik Katedry Geometrii Wykreślnej Politechniki Lwowskiej, pięciokrotny premier rządu RP.

Studia dla prześladowanej mniejszości polskiej na Białorusi

Czy Polacy z Białorusi będą studiować w Polsce?

Rz

Białoruskie władze utrudniały przeprowadzenie na ich terenie egzaminów na studia w Polsce. Spór udało się jednak rozstrzygnąć…..– Bardzo dbamy o białoruskich opozycjonistów, jest np. program stypendialny im. Kalinowskiego, a nieco zapominamy o naszych rodakach – mówi polski działacz zajmujący się wsparciem dla Polaków na Białorusi. – Jest pomysł powołania programu rządu RP im. Romualda Traugutta dla prześladowanej w coraz drastyczniejszy sposób mniejszości polskiej na Białorusi. Pierwszym krokiem ku temu byłoby przyjęcie na studia wszystkich młodych polskich kandydatów.