Uczelnie zaoszczędzą na wynagrodzeniach nauczycieli akademickich

Uczelnie zaoszczędzą na wynagrodzeniach nauczycieli akademickich

Dziennik Gazeta Prawna

Od 1 października 2011 r. uczelnie już nie będą z własnych środków wypłacać nauczycielom akademickim wynagrodzenia za czas choroby, który przekracza 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku osób po 50. roku życia – 14 dni. Po przekroczeniu tych terminów wykładowcy będzie przysługiwał zasiłek chorobowy, który wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Koniec z bezrobociem aboslwentów ?

Koniec z bezrobociem aboslwentów. Uczelnie odpowiadają na potrzeby pracodawców

 

Dziennik Gazeta Prawna

Uczelnie coraz częściej tworzą programy kierunków zamawianych we współpracy z firmami z regionu. Dzięki temu absolwenci wraz z dyplomem uczelni dostaną pracę….Efekty programu będzie można ocenić dopiero wtedy, gdy absolwenci studiów wejdą na rynek pracy. Po raz pierwszy nastąpi to w tym roku, ponieważ kończy się pilotaż programu rozpoczęty w roku akademickim 2008/2009. Dopiero na podstawie liczby osób, które ukończą te studia, resort nauki będzie mógł ocenić rezultaty programu.

1 lipca – protest na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

1 lipca – protest na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 

strona ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego

Zwracam się z prośbą w imieniu Rodzin zamordowanych Polaków na Kresach Wschodnich o poinformowanie swojego środowiska w związku z planowanym na dzień 1 lipca 2011 przed budynkiem KUL spotkaniem w imię obrony   pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez UPA-OUN. ….

W tym miejscu pragnę również zwrócić uwagę na następujące namacalny fakt:

 

– na dziedzicu KUL u stoi pomnik JANA PAWŁA II i kardynała stefana wyszyńskiego natomiast na frontonie budynku jakby  na tle tego pomnika widnieje tablica z nazwiskiem gloryfikatora zbrodniarzy UPA – OUN i władzy KUL nie przeszkadzają dwa tak przeciwstawne pojęcia.

 

Czy należy się dzisiaj dziwić żyjącym świadkom potwornych zbrodni dokonanym przez UPA-OUN że nie wierzą w sprawiedliwość skoro władze Rzeczypospolitej nie są zainteresowane i przemilczają fakt zagłady tyle tysięcy swoich Rodaków na Kresach Wschodnich skoro KUL Katolicka Uczelnia  przyznaje wyróżnienie człowiekowi który stawia pomniki zbrodniarzom spod znaku UPA-OUN.

Nadmienia się że planowane spotkanie Rodzin pomordowanych na Kresach Wschodnich w dniu 01.07.2011 r przed budynkiem KUL nie jest żadną miarą przeciwko Uniwersytetowi ani społeczności KUL lecz tylko i wyłącznie przeciwko decyzji przyznania doktoratu h.c. gloryfikatorowi zbrodni UPA- OUN tak zacnej Alma Mater.  Nadmieniam że o powyższym został poinformowany Prorektor KUL….

 

Polak jest najbardziej zajętym studentem w Europie.

Polski student zapracowany

Rz

– Polak jest najbardziej zajętym studentem w Europie. Więcej obowiązków mają tylko Portugalczycy – przyznaje Andrzej Kurkiewicz, wiceszef Departamentu Strategii w Ministerstwie Nauki, które koordynuje projekt Eurostudent w Polsce. To międzynarodowe badanie warunków życia studentów, które po raz pierwszy przeprowadzono w naszym kraju. „Rz” poznała roboczy raport z niego.

Nauka i praca zajmują Polakom na studiach licencjackich 51 godzin tygodniowo, a na magisterskich 53 godziny. Średnia dla badanych krajów to ponad 40 godzin. Polscy studenci wyróżniają się tym, że dużo czasu poświęcają na pracę zarobkową. Na studiach licencjackich 19 godzin, na magisterskich – aż 25. Studentom z innych krajów praca zabiera średnio 9 – 15 godzin.

– Stosunkowo mało czasu polscy studenci poświęcają na naukę, zwłaszcza na samodzielne zdobywanie wiedzy. Na studiach licencjackich jest to tylko 11 godzin tygodniowo, a na magisterskich 10 godzin – zauważa Kurkiewicz……Co o wynikach badań sądzi minister nauki? – Wnioski są zbieżne w wielu punktach z naszymi analizami towarzyszącymi przygotowaniu reform. Potwierdzają słuszność przyjętych przez nas rozwiązań, np. w zakresie wyższej pomocy socjalnej dla większej grupy studentów – mówi prof. Barbara Kudrycka. – Będziemy zachęcać uczelnie do szerszej współpracy międzynarodowej, a także podejmowania wspólnych projektów z przedsiębiorcami, aby studenci mogli w większym stopniu realizować swoje talenty przedsiębiorczości w ramach studiów.

 

Solidarność zaskarży do TK ustawę o szkolnictwie wyższym

Solidarność zaskarży do TK ustawę o szkolnictwie wyższym

PAP – Nauka w Polsce,

Solidarność zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o szkolnictwie wyższym, zarzucając jej naruszenie praw nabytych i ograniczenie wolności badań – poinformował PAP rzecznik „S” Wojciech Gumułka. Minister nauki uważa zarzuty za bezzasadne.

Nowelizacja dwóch ustaw: Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki wchodzi w życie 1 października tego roku. Zdaniem związkowców, niektóre z wprowadzonych przepisów mogą być niezgodne z konstytucją, dlatego Solidarność przygotowuje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie ich zgodności z ustawą zasadniczą.

Jednym z przepisów niezgodnych, zdaniem związkowców, z konstytucją są artykuły znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, dotyczące okoliczności, w jakich rektor może zwolnić pracownika uczelni. Chodzi m.in. o zapis, że rektor może zwolnić wykładowcę po jednokrotnej negatywnej ocenie jego pracy.///

Zastrzeżenia, zdaniem „S”, budzi jednak zwłaszcza zapis, że rektor może rozwiązać umowę z nauczycielem akademickim z „innych ważnych przyczyn” jedynie po uzyskaniu opinii Senatu lub innego organu kolegialnego uczelni, np. rady wydziału. Obecnie jest na to potrzebna zgoda organu kolegialnego. „Zwolnienie pracownika będzie bardzo proste, niekoniecznie z powodów merytorycznych” – powiedział PAP przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” Edward Malec. Jak wyjaśnił, pracownik będzie mógł być zwolniony np. ze względu na podejmowanie w swoich badaniach tematyki, której z powodów politycznych chce unikać rektor

 

Narodowe Centrum Nauki wesprze badania podstawowe

Narodowe Centrum Nauki wesprze badania podstawowe

PAP – Nauka w Polsce

O prawie 2 mld zł wnioskują łącznie do Narodowego Centrum Nauki uczeni, prowadzący badania podstawowe. W środę mija termin składania wniosków. Jak poinformowała PAP Magdalena Duer-Wójcik z NCN, na razie do Centrum wpłynęło ponad tysiąc wniosków o dofinansowanie badań, sytuacja jednak zmienia się z godziny na godzinę.

 

Niż demograficzny szczególnie groźny dla uczelni niepublicznych

Eksperci; niż demograficzny szczególnie groźny dla uczelni niepublicznych

PAP – Nauka w Polsce,

37-procentowy spadek liczby ludności w grupie wieku 19-24 lata to scenariusz, z którym będą musiały zmierzyć się polskie uczelnie wyższe. Zmniejszenie się tej grupy ludności najdotkliwiej odczują szkoły niepubliczne – prognozują eksperci projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

Ich daniem, najgorszy – ze względu na niż demograficzny – będzie rok 2024. Jak napisali w przesłanym PAP komunikacie, tylko dla województwa mazowieckiego, według przewidywań GUS, spadek liczby osób w grupie wieku 19-24 lata, najważniejszej dla szkolnictwa wyższego, wyniesie ok. 29 proc. W skali całego kraju spadek ten wyniesie ok. 37 proc…

Doktorantom coraz lepiej

Kudrycka: coraz więcej dogodności dla doktorantów

PAP- Nauka w Polsce

Wyższe stypendia dla 30 proc. najlepszych doktorantów czy możliwość łączenia kilku stypendiów – to zmiany, które czekają młodych naukowców – mówiła minister nauki Barbara Kudrycka na konferencji „Model funkcjonowania studiów doktoranckich – mobilność, granty, stypendia”.

W czasie piątkowej konferencji zorganizowanej przez Warszawskie Porozumienie Doktorantów i Krajową Reprezentację Doktorantów, Barbara Kudrycka opowiadała o zmianach, jakie wprowadza dla doktorantów Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kudrycka przypomniała, że ministerstwo zobowiązało się do przeznaczania na projekty młodych naukowców, w tym doktorantów nie mniej niż 20 proc. kwot na finansowanie badań..

 

Dobra opinia KE o reformie uczelni

Kudrycka: cieszę się z dobrej opinii KE o reformie uczelni

PAP – Nauka w Polsce,

……..”Najlepsze publiczne i niepubliczne uczelnie otrzymają dodatkowe środki publiczne. Poprawi się też jakość i finansowanie studiów doktoranckich dzięki dokładniejszej ocenie ich dorobku naukowego i bardziej konkurencyjnym procedurom kwalifikacyjnym. Ponadto, na nauczycieli akademickich zostaną nałożone ograniczenia dotyczące liczby miejsc zatrudnienia a procedury zatrudniania, awansu i oceny zawodowej będzie bardziej przejrzysty i konkurencyjny (np. poprzez kadencyjność stanowisk)” – napisano w rekomendacji………

Reforma nauki, jak napisano w rekomendacji, nie tylko podniesie jakość badań, np. poprzez poddanie dorobku polskich naukowców ocenie międzynarodowych specjalistów, ale będzie też służyć zmianie mentalności polskiej kadry badawczej.

Niemniej, KE przypomina, że nakłady na badania (zarówno publiczne, jak i prywatne) muszą się znacząco zwiększyć, a dalsze reformy są konieczne, jeśli Polska gospodarka ma stać się rzeczywiście innowacyjna

Wynagrodzenia pracowników uczelni

Wzrosną wynagrodzenia pracowników uczelni

Rz

O niecałe 10 proc. mają wzrosnąć minimalne stawki wynagrodzenia pracowników uczelni w przyszłym roku – wynika z informacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawionej w Sejmie przez minister nauki Barbarę Kudrycką

– Od dnia 1 stycznia 2007 r., nie przeprowadzono systemowej podwyżki miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w uczelniach publicznych – poinformowała minister nauki podczas posiedzenia sejmowej podkomisji ds. nauki i szkolnictwa wyższego. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nie uległy od tamtej pory zmianie. Raz podwyższono tylko maksymalne stawki wynagrodzeń dla pracowników uczelni nie będących wykładowcami.

W przyszłym roku ma się to zmienić. Przy czym, zgodnie z nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, która wejdzie w życie 1 października, minister nauki nie będzie już określał maksymalnych stawek wynagrodzenia, a jedynie minimalne. Uczelnia będzie więc mogła podwyższać wynagrodzenie swoim wykładowcom bez ograniczeń, o ile znajdzie na to pieniądze…..

….Z danych zebranych przez MNiSW wynika, że w 2009 r. profesorowie zarabiali średnio 8391,5 zł miesięcznie. Docenci, adiunkci, starsi wykładowcy, kustosze i dokumentaliści dyplomowani oraz adiunkci biblioteczni mieli średnią pensję wysokości 5139 zł. Asystenci, lektorzy, instruktorzy, asystenci biblioteczni, asystenci dokumentacji i informacji naukowej zarabiali średnio 3051,6 zł miesięcznie. Osoby nie będące wykładowcami miały średnio pensję wysokości 3112,8 zł.