Czy strach przed niżem połączy uczelnie ?

Lubelski super uniwersytet Czy powstanie już wkrótce?

GW

Rektor UMCS zaproponował innym lubelskim rektorom powołanie konsorcjum. Podobne pomysły były już wcześniej, ale teraz wiele wskazuje na to, że idea jednej wielkiej uczelni lubelskiej może doczekać się realizacji. Powodem jest niż demograficzny.

Liczby są nieubłagane. Z powodu niżu za dziesięć lat w Lublinie studiować będzie o 30 tys. studentów mniej niż obecnie, gdy jest ich około 100 tys. Kandydatów na studentów ubywać będzie do 2020 r. Niż demograficzny oznacza dla części uczelni koniec. Zwłaszcza w tarapatach będą prywatne, bo na uczelniach państwowych łatwiej będzie dostać się na studia bezpłatne.

Wszystkie szkoły wyższe muszą zacząć zaciskać pasa. Wyjściem może być połączenie sił. Z ideą konfederacji lubelskich uczelni w 2007 r. wyszedł ówczesny rektor UMCS prof. Wiesław Kamiński. Zaproponował, by utworzyły one związek. Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym musiałby powołać go sejm ustawą. Związek miałby swoją osobowość prawną, władze, pracowników, samorząd studentów i doktorantów. O tym pomyśle rozmawiali rektorzy UMCS, KUL, Politechniki Lubelskiej oraz ówczesnych Akademii Rolniczej i Akademii Medycznej….