Po rozwiązaniu umowy w celu uzyskania świadczeń emerytalnych może nastąpić ponowne nawiązanie stosunku pracy

Pozorna rezygnacja z pracy

Rz

Każdy, kto przed 1 stycznia 2011 r. przeszedł na emeryturę bez rozwiązania stosunku pracy i chce zachować świadczenie, musi zrezygnować z zatrudnienia. Pobierający emeryturę nauczyciele akademiccy wypowiedzenie muszą złożyć do końca czerwca. Zgodnie z prawem o szkolnictwie wyższym rozwiązanie umowy następuje bowiem z końcem semestru, czyli 31 września.

ZUS nie ma danych, ilu pracowników uczelni pobiera emerytury. Z naszej sondy wynika jednak, że ok. 10 proc. kadry stanowią osoby, które osiągnęły już wiek emerytalny, ale nadal pracują. Na Politechnice Warszawskiej  czy Uniwersytecie Jagiellońskim jest ok. 300 takich pracowników…..– Po rozwiązaniu umowy w celu uzyskania świadczeń emerytalnych może nastąpić ponowne nawiązanie stosunku pracy bez obowiązkowego w innej sytuacji postępowania konkursowego – wyjaśnia Bartosz Loba.

Uczelnie zaoszczędzą na wynagrodzeniach nauczycieli akademickich

Uczelnie zaoszczędzą na wynagrodzeniach nauczycieli akademickich

Dziennik Gazeta Prawna

Od 1 października 2011 r. uczelnie już nie będą z własnych środków wypłacać nauczycielom akademickim wynagrodzenia za czas choroby, który przekracza 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku osób po 50. roku życia – 14 dni. Po przekroczeniu tych terminów wykładowcy będzie przysługiwał zasiłek chorobowy, który wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych.