1 lipca – protest na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

1 lipca – protest na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 

strona ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego

Zwracam się z prośbą w imieniu Rodzin zamordowanych Polaków na Kresach Wschodnich o poinformowanie swojego środowiska w związku z planowanym na dzień 1 lipca 2011 przed budynkiem KUL spotkaniem w imię obrony   pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez UPA-OUN. ….

W tym miejscu pragnę również zwrócić uwagę na następujące namacalny fakt:

 

– na dziedzicu KUL u stoi pomnik JANA PAWŁA II i kardynała stefana wyszyńskiego natomiast na frontonie budynku jakby  na tle tego pomnika widnieje tablica z nazwiskiem gloryfikatora zbrodniarzy UPA – OUN i władzy KUL nie przeszkadzają dwa tak przeciwstawne pojęcia.

 

Czy należy się dzisiaj dziwić żyjącym świadkom potwornych zbrodni dokonanym przez UPA-OUN że nie wierzą w sprawiedliwość skoro władze Rzeczypospolitej nie są zainteresowane i przemilczają fakt zagłady tyle tysięcy swoich Rodaków na Kresach Wschodnich skoro KUL Katolicka Uczelnia  przyznaje wyróżnienie człowiekowi który stawia pomniki zbrodniarzom spod znaku UPA-OUN.

Nadmienia się że planowane spotkanie Rodzin pomordowanych na Kresach Wschodnich w dniu 01.07.2011 r przed budynkiem KUL nie jest żadną miarą przeciwko Uniwersytetowi ani społeczności KUL lecz tylko i wyłącznie przeciwko decyzji przyznania doktoratu h.c. gloryfikatorowi zbrodni UPA- OUN tak zacnej Alma Mater.  Nadmieniam że o powyższym został poinformowany Prorektor KUL….

 

Polak jest najbardziej zajętym studentem w Europie.

Polski student zapracowany

Rz

– Polak jest najbardziej zajętym studentem w Europie. Więcej obowiązków mają tylko Portugalczycy – przyznaje Andrzej Kurkiewicz, wiceszef Departamentu Strategii w Ministerstwie Nauki, które koordynuje projekt Eurostudent w Polsce. To międzynarodowe badanie warunków życia studentów, które po raz pierwszy przeprowadzono w naszym kraju. „Rz” poznała roboczy raport z niego.

Nauka i praca zajmują Polakom na studiach licencjackich 51 godzin tygodniowo, a na magisterskich 53 godziny. Średnia dla badanych krajów to ponad 40 godzin. Polscy studenci wyróżniają się tym, że dużo czasu poświęcają na pracę zarobkową. Na studiach licencjackich 19 godzin, na magisterskich – aż 25. Studentom z innych krajów praca zabiera średnio 9 – 15 godzin.

– Stosunkowo mało czasu polscy studenci poświęcają na naukę, zwłaszcza na samodzielne zdobywanie wiedzy. Na studiach licencjackich jest to tylko 11 godzin tygodniowo, a na magisterskich 10 godzin – zauważa Kurkiewicz……Co o wynikach badań sądzi minister nauki? – Wnioski są zbieżne w wielu punktach z naszymi analizami towarzyszącymi przygotowaniu reform. Potwierdzają słuszność przyjętych przez nas rozwiązań, np. w zakresie wyższej pomocy socjalnej dla większej grupy studentów – mówi prof. Barbara Kudrycka. – Będziemy zachęcać uczelnie do szerszej współpracy międzynarodowej, a także podejmowania wspólnych projektów z przedsiębiorcami, aby studenci mogli w większym stopniu realizować swoje talenty przedsiębiorczości w ramach studiów.