Solidarność zaskarży do TK ustawę o szkolnictwie wyższym

Solidarność zaskarży do TK ustawę o szkolnictwie wyższym

PAP – Nauka w Polsce,

Solidarność zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o szkolnictwie wyższym, zarzucając jej naruszenie praw nabytych i ograniczenie wolności badań – poinformował PAP rzecznik „S” Wojciech Gumułka. Minister nauki uważa zarzuty za bezzasadne.

Nowelizacja dwóch ustaw: Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki wchodzi w życie 1 października tego roku. Zdaniem związkowców, niektóre z wprowadzonych przepisów mogą być niezgodne z konstytucją, dlatego Solidarność przygotowuje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie ich zgodności z ustawą zasadniczą.

Jednym z przepisów niezgodnych, zdaniem związkowców, z konstytucją są artykuły znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, dotyczące okoliczności, w jakich rektor może zwolnić pracownika uczelni. Chodzi m.in. o zapis, że rektor może zwolnić wykładowcę po jednokrotnej negatywnej ocenie jego pracy.///

Zastrzeżenia, zdaniem „S”, budzi jednak zwłaszcza zapis, że rektor może rozwiązać umowę z nauczycielem akademickim z „innych ważnych przyczyn” jedynie po uzyskaniu opinii Senatu lub innego organu kolegialnego uczelni, np. rady wydziału. Obecnie jest na to potrzebna zgoda organu kolegialnego. „Zwolnienie pracownika będzie bardzo proste, niekoniecznie z powodów merytorycznych” – powiedział PAP przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” Edward Malec. Jak wyjaśnił, pracownik będzie mógł być zwolniony np. ze względu na podejmowanie w swoich badaniach tematyki, której z powodów politycznych chce unikać rektor

 

Narodowe Centrum Nauki wesprze badania podstawowe

Narodowe Centrum Nauki wesprze badania podstawowe

PAP – Nauka w Polsce

O prawie 2 mld zł wnioskują łącznie do Narodowego Centrum Nauki uczeni, prowadzący badania podstawowe. W środę mija termin składania wniosków. Jak poinformowała PAP Magdalena Duer-Wójcik z NCN, na razie do Centrum wpłynęło ponad tysiąc wniosków o dofinansowanie badań, sytuacja jednak zmienia się z godziny na godzinę.