Studenci pierwszego roku mają problem z czytaniem ze zrozumieniem i elementarną erudycją.

Czego Polaków nie nauczono w 22 lata

Rz

Byli ministrowie edukacji – prof. Henryk Samsonowicz (rząd Tadeusza Mazowieckiego), prof. Mirosław Handke (rząd Jerzego Buzka) – oraz obecna szefowa MEN Katarzyna Hall wzięli udział w debacie ministrów edukacji podczas I Kongresu Polskiej Edukacji. Zorganizował go Instytut Badań Edukacyjnych (IBE). Kongres ma podsumować polskie szkolnictwo po 1989 r. i przygotować strategię na najbliższe 20 lat.

– Dobra matura to taka, która sprawdza, czy młody człowiek potrafi kojarzyć fakty, wysnuwać wnioski, a nie powinna polegać tylko na wymienieniu dat – stwierdził prof. Samsonowicz….

…– Nie zaproszono nikogo, kto by kontestował prowadzoną od lat politykę edukacyjną – mówi prof. Ryszard Legutko, szef MEN w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. – Kto by powiedział, że szkoła zrezygnowała z funkcji wychowawczej, kształci też nie najlepiej. Studenci pierwszego roku mają problem z czytaniem ze zrozumieniem i elementarną erudycją.

Studencki Wielki Brat ?

Uczelnia na tropie absolwenta

Rz

Szkoła będzie mogła śledzić miejsca pracy i zarobki byłych studentów. Dane dostanie z ZUS. Pilotaż ruszy na UW…Nad metodą śledzenia karier absolwentów pracuje Uniwersytet Warszawski wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych. Pilotaż będzie przeprowadzony na UW i obejmie ok. 30 tys. absolwentów od 2007 r. – Naszym celem jest stworzenie dobrej, przejrzystej i niedrogiej metodologii badania losów absolwentów, która będzie zaproponowana do wykorzystania przez inne uczelnie – mówi „Rz” dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, szefowa zespołu rynku pracy w IBE….

Studencki Wielki Brat?

– Lepszą metodą zbierania wiarygodnych informacji na temat karier studentów byłoby budowanie ich związków z uczelnią, wspieranie akademickich wspólnot. Ale to wymagałoby odejścia od koncepcji uniwersytetu jako fabryki produkującej studentów, która niestety w Polsce obecnie dominuje, i zreformowania działania uczelni, tak by były one bardziej atrakcyjne i pomocne dla absolwentów – mówi Szumańska…

Kudrycka: Badania absolwentów są potrzebne

Rz

Prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego:Nie chcieliśmy centralnie regulować, jakimi dokładanie metodami uczelnie mają badać losy absolwentów, by nie ograniczać ich autonomii. Trzeba też wziąć pod uwagę, że uczelnie mają swoją specyfikę i być może uczelnia techniczna uzna, że musi pod uwagę wziąć inne kryteria przy monitorowaniu losów zawodowych absolwentów niż np. uczelnia artystyczna. To czy metody badania losów absolwentów spełniają swe zadanie i służą uczelni do poprawiania jakości programów studiów, będzie od 1 października oceniała Polska Komisja Akredytacyjna…..Uczelnie nie mają obowiązku podawania do publicznej wiadomości wyników z badań losów absolwentów, jednak ministerstwo będzie się starało zbierać te informacje, choćby po to, by wiedzieć, które uczelnie odpowiadają na potrzeby rynku pracy, a nie kształcą bezrobotnych absolwentów.