Realizowana możliwość wyboru rektora, prorektorów i dziekanów wydziałów w drodze otwartych konkursów

Rektor będzie z konkursu?

Rz

Najstarsza uczelnia w Polsce może zacząć proces zmian obyczajów i tradycji akademickich dotyczących wyborów władz szkół wyższych.

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Karol Musioł zaproponował, by w statucie krakowskiej uczelni zapisać możliwość wyboru rektora, prorektorów i dziekanów wydziałów w drodze otwartych konkursów.

Taką możliwość daje uczelniom nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (od nowego roku akademickiego wchodzi w życie). Ustawa mówi, że uczelnia w statucie ma zapisać sposób wyłaniania rektora. Może on być powołany – tak jak obecnie – w drodze wyborów albo wybrany w konkursie – co jest zupełnie nowym pomysłem…..

Ustawa nic nie mówi o wyborach rektora na uczelniach niepublicznych. Mimo to niektóre z nich same wprowadzają konkursy. Tak będzie w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu.

– Zależy mi, by jak najlepiej zabezpieczyć uczelnię przed negatywnymi efektami działania ludzi, którzy będą mieli na uwadze własne interesy, a nie rozwój uczelni – mówi Krzysztof Pawłowski, założyciel szkoły wyższej. – Formuła konkursu jest najlepszym sposobem wyłonienia rektora. Wybory rozbijają jedność uczelni. Często rektorów wybierani są na  reprezentanci czyichś interesów – mówi. Dodaje, że dobrym przykładem są amerykańskie uniwersytety. – Prezydentem uczelni zostaje osoba z zewnątrz, która ma inne doświadczenia i może przenieść dobre praktyki.