Można porównywać mocne i słabe strony uczelni

Mocne strony polskich szkół wyższych

Rz

– Dzięki rankingowi można porównywać mocne i słabe strony uczelni – mówił prof. Witold Jurek, wiceminister nauki, podczas wczorajszego ogłoszenia wyników 12. edycji Rankingu Szkół Wyższych.

Pełen ranking nawww.rp.pl/uczelnie2011