Powstało Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczpospolitej

Powstało Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczpospolitej

wpolityce.pl

„Naszym celem jest staranie o to, żeby literatura była literaturą, nauka nauką, film filmem”.

Na kongresie Polska Wielki Projekt 7 maja w Warszawie, pisarz Marek Nowakowski odczytał oświadczenie:

„Pragnę poinformować Państwa, że powstało Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczpospolitej.

W tym gremium znajdują się ludzie nauki, kultury, dziennikarze, filmowcy, pisarze, graficy. ….

„Podstawowym założeniem programu Stowarzyszenia będzie wspieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej i publicystycznej, która autentycznie wyrasta ze źródeł historii i tożsamości narodu, oraz zmaga się ze złożoną problematyką współczesności – w imię prawdy… Zależy nam na prawdziwej wolności tworzenia, wobec rosnącego uzależnienia form twórczych od mediów i innych silnych ośrodków bezpośredniego nacisku, sprowadzających wolność twórców do roli doraźno-usługowej.”…

Rozliczanie uczelni

Wszystkie uczelnie będą musiały rozliczyć się ze swojej działalności

Dziennik Gazeta Prawna

Uczelnie niepubliczne będą musiały składać do Ministerstwa Nauki sprawozdania z wykorzystania środków w ramach planu finansowego. Resort chce w ten sposób je kontrolować…Nowemu obowiązkowi sprzeciwiają się szkoły niepubliczne. Ich zdaniem umożliwi on nadmierną inwigilację państwa w ich interesy. Resort nauki tłumaczy, że informacje te są mu potrzebne do prowadzenia skutecznego nadzoru nad szkołami wyższymi. Dzięki temu będzie mógł szybciej reagować w przypadku naruszenia przez nie prawa