O miejscu uczelni wyższych we współczesnym świecie.

Dr Krzysztof Pawłowski – Założyciel i Rektor Wyższej Szkoły Biznesu National – Louis University w Nowym Sącz – na kongresie Polska Wielki Projekt mówi o miejscu uczelni wyższych we współczesnym świecie.

Matura według rektorów

Matura według rektorów

Rz

Rektorzy chcą, by maturzysta miał obowiązek zdawać dodatkowo co najmniej jeden przedmiot z dziedziny nauk podstawowych

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) przyjęła stanowisko w sprawie nowej matury. Rektorzy chcą, by uczeń miał obowiązek zdawać rozszerzone, trudniejsze egzaminy z co najmniej jednego z przedmiotów reprezentujących dziedziny nauk podstawowych. ….