Rząd zagwarantował wzrost nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe

Rząd zagwarantował wzrost nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe

serwis MNiSW

Ponad 9 procent więcej na naukę w budżecie krajowym i 230 mln na dotację projakościową dla uczelni to najważniejsze dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzje budżetowe na rok 2012 przyjęte dziś przez Radę Ministrów.

– To budżet inteligentnego rozwoju w czasie fundamentalnych zmian w nauce i szkolnictwie wyższym – powiedziała prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego….

….Wzrost nakładów na naukę zagwarantowany został także w latach kolejnych. W przyjętym przez rząd Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2011-2014 założono coroczny wzrost nakładów budżetu krajowego (tj. z wyłączeniem środków na współfinansowanie i finansowanie programów operacyjnych UE) na naukę w wysokości 8%.

Jak prof biednych uczelni może zostać milionerem?

Prezydenci milionerzy

Rz