Mózg zdradzi poglądy

Mózg zdradzi poglądy

Rz

Jaka orientacja polityczna, taka struktura szarych komórek – udowodnili brytyjscy uczeni

Około 70 proc. profesorów pracuje na więcej niż jednym etacie.

Etaty pani minister

Dziennik Polski

Wieloetatowość na polskich uczelniach przybrała postać patologii. Z badań wynika, że około 70 proc. profesorów pracuje na więcej niż jednym etacie. Jeszcze do niedawna w tym gronie można było znaleźć minister Kudrycką, która dziś jest zagorzałym wrogiem takiego postępowania….

…Minister Kudrycka zna ten problem z autopsji. Z notki biograficznej zamieszczonej na stronie internetowej MNiSW wynika, że pani minister była bardzo zajętym naukowcem. Od marca 1998 r. do sierpnia 2007 r. była rektorem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku. W tym czasie prowadziła zajęcia ze studen-tami m.in. na temat etyki administracji czy prawa urzędniczego (wykładała w sumie pięć różnych przedmiotów). W październiku 2002 r. została kierownikiem zakładu nauk administracji publicznej na Uniwersytecie w Białymstoku, rok później objęła także funkcję kierownika katedry prawa administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Z kolei od 2004 do 2007 r. była posłem do Parlamentu Europejskiego. Na ten czas wzięła bezpłatny urlop na Uniwersytecie, nadal pracując jednak w WSAP. Ze studentami spotykała się w czwartki i piątki, kiedy nie było obrad.

Kiedy w 2007 r. objęła funkcję ministra nauki, poprosiła o urlop również w WSAP (obecnie jest prezydentem tej szkoły). Nadal jednak figuruje w spisie pracowników obu tych uczelni, na Uniwersytecie – jak poinformował nas prof. Dariusz Kijowski, obecny kierownik katedry prawa administracyjnego – wliczana jest nawet do minimum kadrowego, które jest potrzebne, by dana jednostka mogła nadawać stopień doktora i doktora habilitowanego, a na stronie WSAP figuruje jako opiekun specjalności „administracja rządowa”. W każdej chwili prof. Kudrycka może wrócić do pracy na tych uczelniach….

Kudrycka: nowa ustawa wyrówna w przyszłości szanse rozwoju uczelni

Kudrycka: nowa ustawa wyrówna w przyszłości szanse rozwoju uczelni

PAP

07.04. Warszawa (PAP) – Obecna ustawa o szkolnictwie wyższym – wprowadzająca wiele mechanizmów konkurencyjności – będzie prowadziła do równania szans rozwoju uczelni publicznych i niepublicznych – mówiła w czwartek minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka.

„W obecnej sytuacji, gdy mamy ligę najlepszych uczelni niepublicznych, potrafią one znakomicie korzystać ze wsparcia finansowego państwa” – powiedziała minister Kudrycka podczas konferencji poświęconej finansowaniu szkolnictwa wyższego w Akademii Leona Koźmińskiego.

Minister zaznaczyła, że finansowanie pomocy materialnej dla studentów to nie jedyne środki, jakie uczelnie prywatne otrzymują od państwa. „Najlepszych pracowników uczelni niepublicznych finansujemy, gdy otrzymują fundusze na granty w drodze konkursów. Konkursy, które będą realizowane przez Narodowe Centrum Nauki czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju otwarte są dla wszystkich pracowników niezależnie od tego, w jakiej uczelni są afiliowani” – mówiła minister Kudrycka…..

Organa powołane do przestrzegania ścisłych procedur badawczych i zasad logicznego wnioskowania nie wywiązują się ze swoich obowiązków

Oświadczenie o stanowisku prokuratury w sprawie tragedii smoleńskiej

….Jako profesorowie i pracownicy naukowi wyższych uczelni Poznania oraz innych ośrodków  akademickich Polski – zobowiązani z racji uprawianego zawodu do stosowania właściwych reguł metodologicznych, skrupulatnej analizy faktów empirycznych i odpowiednich metod ich analizy – mamy obowiązek reagować, kiedy organa powołane do  przestrzegania ścisłych procedur  badawczych i zasad logicznego wnioskowania nie wywiązują się ze swoich obowiązków, rezygnują z rzetelności śledztwa i uczestniczą w medialnej manipulacji. Stawia to pod wielkim znakiem zapytania zarówno ich profesjonalizm, jak i determinację w dochodzeniu do prawdy….

Krakowskie uwagi do reformy szkół wyższych

Krakowskie uwagi do reformy szkół wyższych

Gazeta Wyborcza Kraków

Ograniczenie tzw. wieloetatowości, opłata za drugi kierunek, stypendia rektorskie zamiast naukowych – to tylko część zmian w szkolnictwie wyższym, które we wtorek zatwierdził prezydent. Uczelnie Krakowa nie są ze zmian zadowolone

 

Rękojmią wartości kandydata do pracy nie jest już sam dyplom magistra

Bezczynni dwudziestoletni

Tygodnik Powszechny

Piotr Sarnecki, ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”: – Rynek pracy od lat 90. zmienił się diametralnie: rękojmią wartości kandydata do pracy nie jest już sam dyplom magistra, a nawet fakt ukończenia dobrej uczelni. Ta zmiana zdaje się nie docierać ani do młodzieży, ani do dyrektorów szkół i rektorów uczelni.

Krajowe Ramy Kwalifikacji i ograniczenie liczby etatów wykładowców spowodują przejściowe perturbacje na uczelniach

Przewodnicząca KRASP o nowych przepisach dot. uczelni

http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=stronaGlowna&dep=381165&data=&lang=PL&_CheckSum=1474668047

PAP – Nauka w Polsce

Krajowe Ramy Kwalifikacji i ograniczenie liczby etatów wykładowców spowodują przejściowe perturbacje na uczelniach – powiedziała przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor UW prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow.

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego powiedziała, że największą zmianą będzie wprowadzenie – w związku z podpisaniem we wtorek przez prezydenta ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego – tzw. Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK), czyli nowych zasad, według których będzie organizowane kształcenie na uczelniach.

„KRK pozwolą uczelniom z uprawnieniami do habilitacji być niezależnymi, tworzyć i realizować programy w zupełnie nowej formule. Będzie można tworzyć wiele kierunków interdyscyplinarnych. Również ocena jakości kształcenia nie będzie polegała na tym, że będziemy sprawdzali jaką ścieżkę student przeszedł podczas studiów, tylko będziemy sprawdzali co po ukończonych studiach wie, co potrafi zrobić i jaką ma postawę, czyli jak potrafi sobie dać radę w życiu. To się łatwo mówi, ale w gruncie rzeczy to jest największa rewolucja, którą wprowadza ta ustawa, dlatego że to wymaga zmiany mentalności i zupełnie nowego spojrzenia na to, co dotychczas było robione” – powiedziała przewodnicząca KRASP

 

Niektóre zmiany zawarte w nowelizacji mogą przynieść negatywne skutki dla szkolnictwa wyższego

Rektora zastąpi menedżer

Nasz Dziennik

Nowelizacja Ustawy o szkolnictwie wyższym wejdzie w życie 1 października. Zdaniem opozycji i przedstawicieli środowisk naukowych, niektóre zmiany zawarte w podpisanej wczoraj przez prezydenta nowelizacji mogą przynieść negatywne skutki dla szkolnictwa wyższego. Chodzi m.in. o opłaty za drugi kierunek studiów, ograniczenie wieloetatowości pracowników naukowych oraz możliwość uzyskania tytułu doktora osobom nieposiadającym tytułu magistra….


Koniec uczelni prywatnych?

Koniec uczelni prywatnych?

Dziennik Polski

Uczelnie niepubliczne zapowiadają złożenie skargi do Trybunału Konstytucyjnego.

– Także wczoraj na biurko prezydenta trafiła opinia prawna na temat niektórych znowelizowanych przepisów, które uważamy za niezgodne z konstytucją. Niestety, zbiegło się to z podpisaniem ustawy. Prezydent nie miał więc już czasu, by się z nią zapoznać – mówi prof. Jerzy Malec, rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, reprezentując stanowisko kilku uczelni niepublicznych zrzeszonych w Kolegium Rektorów Zawodowych Szkół Polskich oraz Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji PKPP Lewiatan. – Wkrótce jednak zamierzamy złożyć skargę konstytucyjną, być może za pośrednictwem rzecznika praw obywatelskich…..

Najlepsze uczelnie dostaną więcej pieniędzy

Najlepsze uczelnie dostaną więcej pieniędzy

Rz