KONGRES POLSKA WIELKI PROJEKT

KONGRES POLSKA – WIELKI PROJEKT

m.in.

Szkolnictwo wyższe, czyli budowa kapitału intelektualnego?

7. Nauka i innowacje, czyli jak budować przewagę (15:00-17:00)