Kolejne miliony na naukę

Kolejne miliony złotych dla LIDERÓW polskiej nauki

PAP – Nauka w Polsce

Ponad 33 miliony złotych przeznaczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na finansowanie badań stosowanych prowadzonych przez młodych polskich naukowców. Rozstrzygnięto II konkurs w ramach Programu LIDER. Dyrektor centrum, prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski, w oparciu o wynik dwuetapowej oceny merytorycznej oraz rekomendacje zespołu ekspertów podjął decyzję o finansowaniu 36 wniosków.

Program „Lider” adresowany jest do badaczy, którzy w ciągu ostatnich 4 lat uzyskali tytuł doktora (a w przypadku osób korzystających z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego – 6 lat). Laureaci w trakcie postępowania konkursowego musieli wykazać, że są przygotowani do podjęcia samodzielnej pracy badawczej wraz z utworzonym przez siebie zespołem nad projektem, który znajdzie zastosowanie w praktyce…