Kudrycka: nowa ustawa wyrówna w przyszłości szanse rozwoju uczelni

Kudrycka: nowa ustawa wyrówna w przyszłości szanse rozwoju uczelni

PAP

07.04. Warszawa (PAP) – Obecna ustawa o szkolnictwie wyższym – wprowadzająca wiele mechanizmów konkurencyjności – będzie prowadziła do równania szans rozwoju uczelni publicznych i niepublicznych – mówiła w czwartek minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka.

„W obecnej sytuacji, gdy mamy ligę najlepszych uczelni niepublicznych, potrafią one znakomicie korzystać ze wsparcia finansowego państwa” – powiedziała minister Kudrycka podczas konferencji poświęconej finansowaniu szkolnictwa wyższego w Akademii Leona Koźmińskiego.

Minister zaznaczyła, że finansowanie pomocy materialnej dla studentów to nie jedyne środki, jakie uczelnie prywatne otrzymują od państwa. „Najlepszych pracowników uczelni niepublicznych finansujemy, gdy otrzymują fundusze na granty w drodze konkursów. Konkursy, które będą realizowane przez Narodowe Centrum Nauki czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju otwarte są dla wszystkich pracowników niezależnie od tego, w jakiej uczelni są afiliowani” – mówiła minister Kudrycka…..

Organa powołane do przestrzegania ścisłych procedur badawczych i zasad logicznego wnioskowania nie wywiązują się ze swoich obowiązków

Oświadczenie o stanowisku prokuratury w sprawie tragedii smoleńskiej

….Jako profesorowie i pracownicy naukowi wyższych uczelni Poznania oraz innych ośrodków  akademickich Polski – zobowiązani z racji uprawianego zawodu do stosowania właściwych reguł metodologicznych, skrupulatnej analizy faktów empirycznych i odpowiednich metod ich analizy – mamy obowiązek reagować, kiedy organa powołane do  przestrzegania ścisłych procedur  badawczych i zasad logicznego wnioskowania nie wywiązują się ze swoich obowiązków, rezygnują z rzetelności śledztwa i uczestniczą w medialnej manipulacji. Stawia to pod wielkim znakiem zapytania zarówno ich profesjonalizm, jak i determinację w dochodzeniu do prawdy….