Krakowskie uwagi do reformy szkół wyższych

Krakowskie uwagi do reformy szkół wyższych

Gazeta Wyborcza Kraków

Ograniczenie tzw. wieloetatowości, opłata za drugi kierunek, stypendia rektorskie zamiast naukowych – to tylko część zmian w szkolnictwie wyższym, które we wtorek zatwierdził prezydent. Uczelnie Krakowa nie są ze zmian zadowolone

 

Rękojmią wartości kandydata do pracy nie jest już sam dyplom magistra

Bezczynni dwudziestoletni

Tygodnik Powszechny

Piotr Sarnecki, ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”: – Rynek pracy od lat 90. zmienił się diametralnie: rękojmią wartości kandydata do pracy nie jest już sam dyplom magistra, a nawet fakt ukończenia dobrej uczelni. Ta zmiana zdaje się nie docierać ani do młodzieży, ani do dyrektorów szkół i rektorów uczelni.

Krajowe Ramy Kwalifikacji i ograniczenie liczby etatów wykładowców spowodują przejściowe perturbacje na uczelniach

Przewodnicząca KRASP o nowych przepisach dot. uczelni

http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=stronaGlowna&dep=381165&data=&lang=PL&_CheckSum=1474668047

PAP – Nauka w Polsce

Krajowe Ramy Kwalifikacji i ograniczenie liczby etatów wykładowców spowodują przejściowe perturbacje na uczelniach – powiedziała przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor UW prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow.

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego powiedziała, że największą zmianą będzie wprowadzenie – w związku z podpisaniem we wtorek przez prezydenta ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego – tzw. Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK), czyli nowych zasad, według których będzie organizowane kształcenie na uczelniach.

„KRK pozwolą uczelniom z uprawnieniami do habilitacji być niezależnymi, tworzyć i realizować programy w zupełnie nowej formule. Będzie można tworzyć wiele kierunków interdyscyplinarnych. Również ocena jakości kształcenia nie będzie polegała na tym, że będziemy sprawdzali jaką ścieżkę student przeszedł podczas studiów, tylko będziemy sprawdzali co po ukończonych studiach wie, co potrafi zrobić i jaką ma postawę, czyli jak potrafi sobie dać radę w życiu. To się łatwo mówi, ale w gruncie rzeczy to jest największa rewolucja, którą wprowadza ta ustawa, dlatego że to wymaga zmiany mentalności i zupełnie nowego spojrzenia na to, co dotychczas było robione” – powiedziała przewodnicząca KRASP

 

Niektóre zmiany zawarte w nowelizacji mogą przynieść negatywne skutki dla szkolnictwa wyższego

Rektora zastąpi menedżer

Nasz Dziennik

Nowelizacja Ustawy o szkolnictwie wyższym wejdzie w życie 1 października. Zdaniem opozycji i przedstawicieli środowisk naukowych, niektóre zmiany zawarte w podpisanej wczoraj przez prezydenta nowelizacji mogą przynieść negatywne skutki dla szkolnictwa wyższego. Chodzi m.in. o opłaty za drugi kierunek studiów, ograniczenie wieloetatowości pracowników naukowych oraz możliwość uzyskania tytułu doktora osobom nieposiadającym tytułu magistra….


Koniec uczelni prywatnych?

Koniec uczelni prywatnych?

Dziennik Polski

Uczelnie niepubliczne zapowiadają złożenie skargi do Trybunału Konstytucyjnego.

– Także wczoraj na biurko prezydenta trafiła opinia prawna na temat niektórych znowelizowanych przepisów, które uważamy za niezgodne z konstytucją. Niestety, zbiegło się to z podpisaniem ustawy. Prezydent nie miał więc już czasu, by się z nią zapoznać – mówi prof. Jerzy Malec, rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, reprezentując stanowisko kilku uczelni niepublicznych zrzeszonych w Kolegium Rektorów Zawodowych Szkół Polskich oraz Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji PKPP Lewiatan. – Wkrótce jednak zamierzamy złożyć skargę konstytucyjną, być może za pośrednictwem rzecznika praw obywatelskich…..

Najlepsze uczelnie dostaną więcej pieniędzy

Najlepsze uczelnie dostaną więcej pieniędzy

Rz

 

Studia dzienne zostaną na nielicznych prywatnych uczelniach

Studia dzienne zostaną na nielicznych prywatnych uczelniach

Dziennik Gazeta Prawna

KRZYSZTOF PAWŁOWSKI – Uczelnie niepubliczne podejmą kroki prawne, jeśli nie otrzymają pieniędzy budżetowych na prowadzenie studiów dziennych.,,

Minister nauki nie wydaje rozporządzenia, które da uczelniom niepublicznym dostęp do publicznych pieniędzy na studia stacjonarne. Czy to spowoduje, że część z nich je zamknie?

Tak. Cześć niepublicznych szkół na pewno zrezygnuje z prowadzenia studiów stacjonarnych.

Dlaczego?

Bo szkół na to nie stać. Studia stacjonarne na uczelniach niepublicznych są finansowane z zysków ze studiów niestacjonarnych, czyli uczelnie do nich dopłacają……….

Miażdżąca krytyka nowelizacji ustawy o systemie oświaty

Rektorzy: Reforma Hall to powrót do PRL-u. Miażdżąca krytyka nowelizacji ustawy o systemie oświaty

Dziennik Gazeta Prawna

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, czyli rektorzy 107 największych szkół wyższych, w ramach konsultacji społecznych zrecenzowała projekt przygotowany przez resort edukacji. Nie przebierając w słowach twierdzi: to powrót do systemu zarządzania z czasów PRL……

….Co na to MEN? „Wszystkie uwagi nadesłane w ramach konsultacji społecznych będą szczegółowo analizowane” – odpisało nam biuro prasowe resortu. Większość proponowanych przez Hall zmian miałaby wejść w życie 1 września 2012 r.