Ustawy podpisane przez prezydenta wejdą w życie 1 października 2011 r.

Ustawa podpisana, studenci zapłacą

Rz

Prezydent podpisał ustawy reformujące uczelnie

PAP – Nauka w Polsce,

…..

Z kolei minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka podkreśliła, że środowiska studenckie angażowały się w proces tworzenia nowego prawa o szkolnictwie wyższym, wykazując się „nadzwyczajną odpowiedzialnością” za obecny i przyszły kształt szkolnictwa wyższego w Polsce. „Wiele uwag studentów zostało uwzględnionych. (…) Prawdą jest, że obecna ustawa gwarantuje rzecz, na której najbardziej zależało studentom, stwarza mechanizmy do poprawy jakości dydaktyki” – powiedziała Kudrycka.

Podobną opinię wyraziła przewodnicząca Parlamentu Studentów RP Dominika Kita. „Zmiany, które dzisiaj się zainicjowały, zdecydowanie są krokiem w dobrym kierunku. (…) To, że studenci są bardzo ważną częścią życia akademickiego, struktury uczelnianej, chyba nie jest już czymś mało oczywistym” – powiedziała Kita. Przypomniała, że ważnym uzupełnieniem procesu dydaktycznego są organizacje studenckie. „To one uczą studentów przedsiębiorczości, oni organizują szkolenia, staże, praktyki i inicjatywy, które często nie są obligatoryjne dla władz naszych uczelni” – podkreśliła i dodała, że liczy na kolejne, dalej idące zmiany unowocześniające szkolnictwo wyższe…

 

Rewolucyjne zmiany w szkolnictwie wyższym

Rewolucyjne zmiany w szkolnictwie wyższym

PAP

 

KSN NSZZ „Solidarność” do prezydenta Komorowskiego

KSN NSZZ „Solidarność” do prezydenta Komorowskiego

salon24

Zwracam się w imieniu Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” o nie podpisywanie przez Pana Prezydenta ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawyPrawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Niektóre spośród zmian wprowadzonych w powyższej ustawie są naszym zdaniem sprzeczne z Konstytucją RP poprzez naruszenie praw nabytych pracowników. Liczne zmiany wynikające ze wskazanej ustawy nie sprzyjają rozwojowi polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Ustawa ta wzbudza bardzo poważne wątpliwości środowiska naukowego w szerokim zakresie. Podstawowe zastrzeżenia dotyczą następujących regulacji…..

Ustawa o szkolnictwie wyższym trafi do Trybunału Konstytucyjnego

Płatny drugi kierunek studiów w Trybunale Konstytucyjnym


Dziennik Gazeta Prawna

Ustawa o szkolnictwie wyższym trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie PiS, którzy ją zaskarżą, twierdzą m.in., że szkoły wyższe nie mogą żądać od studentów pieniędzy za podjęcie drugiego kierunku na publicznej uczelni na studiach dziennych.,….

…Profesor Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego, tłumaczy, że dzięki temu rozwiązaniu wszyscy kandydaci będą mieli równy dostęp do studiów na pierwszym i drugim kierunku. Ale zagwarantowane finansowanie z budżetu państwa na drugim będą mieli najlepsi.