Związkowcy zamierzają wejść w spór zbiorowy z rządem

Chcą podwyżek, straszą strajkiem

Dziennik Polski

WYŻSZE UCZELNIE. Pracownicy szkół wyższych szykują się do strajku. Chcą podwyżek i większych nakładów na naukę.

– W październiku, w dniu inauguracji nowego roku akademickiego, rozpoczynamy referendum strajkowe – zapowiada prof. Edward Malec, fizyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”.

Co nie podoba się akade­mikom? Przede wszystkim zwracają oni uwagę na to, że planowana przez rząd reforma szkolnictwa wyższego nie gwarantuje zwiększenia na­kładów na naukę. Tymcza­sem, zdaniem uczelnianej „So­lidarności”, to właśnie pienię­dzy jest najpoważniejszym problem polskich uczelni, któ­re z tego powodu nic są w sta­nie konkurować na arenie mię­dzynarodowej i nie mają co marzyć o budowaniu silnej pozycji w światowej nauce. „Solidarność” domaga się przy tym zwiększenia nakładów na wynagrodzenia pracowni­ków szkół wyższych.

Najpierw jednak związkowcy zamierzają wejść w spór zbiorowy z rządem i zaapelować do prezydenta Bronisława Komorowskiego, by nie podpisywał nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.

Żak zapłaci za naukę

Żak zapłaci za naukę

Rz

Nowela ustawy o szkolnictwie wyższym zmusi studentów do płacenia nie tylko za drugi kierunek studiów, ale i za dodatkowe zajęcia na pierwszym

 

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do ustaw o uczelniach

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do ustaw o uczelniach

PAP

….Ustawy trafią teraz do prezydenta. Jeśli Bronisław Komorowski je podpisze, wejdą w życie 1 października.

 

Agentów wpływu będzie się szkolić oficjalnie na czołowym polskim uniwersytecie za pieniądze rosyjskiego koncernu gazowego ?

Doktoranci pułkownika Putina

Rz

To, że Gazprom, który jest narzędziem realizacji imperialnej polityki rosyjskiej, nawiązuje współpracę z największym polskim uniwersytetem na program stypendialny dla doktorantów, nie jest normalne – twierdzi publicysta..

Dzisiaj, po 20 latach od upadku komunizmu, agentów wpływu będzie się szkolić oficjalnie na czołowym polskim uniwersytecie za pieniądze rosyjskiego koncernu gazowego. To wymowny symbol degrengolady świata akademickiego, który w imię rzekomego rozwoju badawczego przyjmuje pieniądze od firmy realizującej imperialne interesy Rosji byłego pułkownika KGB Władimira Putina…..

….

31 stycznia 2011 r. rozpoczęła się na Uniwersytecie Warszawskim pierwsza edycja konkursu na stypendia dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich w zakresie stosunków polsko-rosyjskich. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 31 marca. Ale przewidziano kolejne edycje programu.

Program Stypendialny to efekt rozpoczęcia współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z firmami Gazprom Export oraz EuRoPol Gaz SA 19 maja 2010 r. doszło do podpisania umowy. Podpisy złożyli: dyrektor generalny Gazpromu Export Aleksander Miedwiediew, prezes zarządu EuRoPol Gaz SA Mirosław Dobrut, wiceprezes EuRoPolu Jurij Kałużskij oraz prof. Tadeusz Tomaszewski – prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. nauczania i polityki kadrowej.

 

 

Upadek uczelni niepublicznych i poważne kłopoty uczelni publicznych

Niż zmiecie uczelnie niepubliczne?

Kurier Lubelski

Najnowszy raport Instytutu Sokratesa nt. wpływu niżu demograficznego na szkolnictwo wyższe zapowiada upadek uczelni niepublicznych i poważne kłopoty uczelni publicznych. Sprawcą zawieruchy na rynku edukacyjnym jest lawinowy spadek kandydatów na studentów…

Niż spowoduje obniżkę kosztów i jakości kandydatów na studia. Kadra dydaktyczna utraci możliwość dorabiania. Ale jest też plus. Na rynku pozostaną uczelnie silne, stabilne i wiarygodne.

Sejmowa komisja o uczelniach

Sejmowa komisja o uczelniach: kontrowersje dot. docentów i wynagrodzeń

PAP – Nauka w Polsce,

Sejmowa Komisja Edukacji Nauki i Młodzieży pozytywnie oceniła większość poprawek zgłoszonych przez Senat do znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Największe kontrowersje wzbudziły kwestie pracownicze….

…Głosowanie nad poprawkami Senatu zaplanowano w Sejmie na piątek rano. Wcześniej, w czwartek wieczorem, ma się odbyć sejmowa debata na ten temat

 

Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym jest niewystarczająca

Szkoły wyższe – reforma i mity

Mitologia wyższa

Polityka

Część ogłoszonych właśnie reform szkolnictwa wyższego opiera się na założeniach, które kursują jako niepodważalne prawdy. A to tylko legendy.

Nowelizacja jest niewystarczająca. Co gorsza, część reform opiera się na założeniach, które kursują jako niepodważalne prawdy, a są półprawdami lub po prostu nieprawdami.

….okazało się, że owe 100 tys. etatów okupuje zaledwie 58 tys. osób. I tylu jest w Polsce w 2010 r. nauczycieli akademickich. 20 lat temu było ich 64 tys. W 1990 r. istniało około 100 wyższych uczelni – dzisiaj jest ich prawie 460. Przybyło 1,5 mln studentów….
……Uczelnie mają za mało pieniędzy, a niż demograficzny to jeszcze pogłębi. Nieprawda. Szkolnictwo wyższe pochłania rocznie 9 mld zł publicznych pieniędzy oraz około 4 mld zł pieniędzy prywatnych. Liczba studentów, na skutek niżu, zmaleje do 2020 r. o jedną trzecią, więc na jednego studenta przypadnie więcej pieniędzy. Może się tylko okazać, że polityka niedopuszczania przez 20 lat nowych kadr do zawodu nauczyciela akademickiego była słuszna i dalekowzroczna…
…….Wiele uczelni publicznych dawno przestałoby istnieć, gdyby nie sztuczne podtrzymywanie ich przy życiu. Nowe przepisy mają je motywować do poprawy. Ale to przepisy osłabione „prawdą niepodważalną”, że szkoła publiczna nie może upaść.

Co czeka polski internet?

Co czeka polski internet? Koncesje, cenzura i kary finansowe

GW

Swobodna ekspresja w internecie zagrożona! Rząd ekspresowo przepchnął przez Sejm ustawę, która na dziesiątki tysięcy serwisów internetowych nakłada dodatkowe wymogi, niektóre są nierealne do spełnienia. Serwisy te będą się musiały rejestrować w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. A ta będzie je kontrolowała i będzie mogła nakładać na nie wysokie kary. Dodatkowo, ustawa preferuje zagraniczne podmioty kosztem polskich firm.

 

 

 

Jak wygląda wolność słowa w tym państwie

Przypominamy. Rymkiewicz: „Zapraszam na tę rozprawę wszystkich, którzy chcą żyć w Niepodległej Polsce”

wpolityce.pl

To będzie proces, który pokaże, na czym polega i jak wygląda wolność słowa w tym państwie, w którym teraz żyjemy, a które miało być – Niepodległą Polską. Swoich przeciwników „Gazeta Wyborcza” może do woli lżyć i znieważać – nazywając ich nacjonalistami, faszystami, oszołomami czy antysemitami. Mnie np. nazywano tam ideologiem skinów oraz stalinistą – ale niech ktoś powie choć jedno słowo prawdy o tych panach – O, na to oni nigdy się nie zgodzą. Są nietykalni, a dlaczego?….

Strajk na uczelniach?

Będzie referendum strajkowe na uczelniach?

Rz

=========

Strajk na uczelniach? „Solidarność” rozważa referendum

GW

Związkowcy domagają się zwiększenia nakładów na szkolnictwo wyższe, w tym podwyżek płac dla pracowników uczelni. W sobotę we Wrocławiu obradowała Rada Krajowa Sekcji Nauki NSZZ „S”. „Wypracowano mapę drogową prowadzącą do referendów strajkowych na uczelniach” – powiedział Edward Malec, przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „S”. 

Pierwszym krokiem ma być spór zbiorowy z rządem, a następnie apel do prezydenta Bronisława Komorowskiego, aby nie podpisywał ustaw reformujących szkolnictwo wyższe. Jeżeli to nie poskutkuje, związkowcy chcą zaskarżyć ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. „Dopiero po wyczerpaniu tych kroków zdecydujemy się na organizację referendów strajkowych na uczelniach, to może potrwać kilka miesięcy” – mówił Malec.

„Główny problem uczelni to brak pieniędzy”…

..Zdaniem uczelnianej „S” reforma szkolnictwa wyższego nie gwarantuje zwiększenia nakładów na naukę. „Brak środków finansowych to najważniejszy problem wyższych uczelni. Niedoinwestowanie nauki i szkolnictwa wyższego jest jedną z przyczyn słabej pozycji Polski w budowaniu innowacyjnej gospodarki” – podkreślił Edward Malec.

Związkowcy twierdzą, że nowe przepisy wprowadzają destabilizację zatrudnienia pracowników akademickich, umożliwiają zwolnienie pracowników mianowanych po jednokrotnej ocenie negatywnej i ułatwiają rozwiązanie stosunku pracy. Ponadto – ich zdaniem – planowane zmiany ograniczą swobodę akademicką, nie poprawią sytuacji wyższych uczelni i nie zlikwidują funkcjonujących tam patologii, np. wieloetatowości na polskich uczelniach.

„S” domaga się przy tym zwiększenia nakładów na wynagrodzenia pracowników wyższych uczelni. Związkowcy postulują powrót do określania przeciętnych wynagrodzeń w grupach pracowników (profesorów, adiunktów, asystentów, pracowników nie będących nauczycielami akademickimi), co najmniej na poziomie określonym relacją 3:2:1:1 w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. „Wzrost wynagrodzeń będzie szansą na ograniczenie zatrudnienia w dodatkowych miejscach pracy” – twierdzi Malec…