Za niezależność w Polsce cały czas się płaci

Za niezależność w Polsce cały czas się płaci

Debata

Wolność słowa w Polsce jest nie tylko zagrożona, ale też mocno ograniczona. Z debaty publicznej eliminuje się niewygodnych ludzi. U nas w mediach nie rządzą, niestety, prawa rynku. Gdyby rządziły, to dominująca obecnie kultura polityczna, musiałaby znaleźć przeciwwagę, na którą czekają spore rzesze odbiorców. Ponieważ jednak nie ma wolnego rynku medialnego establishment może eliminować z debaty publicznej niewygodne sobie treści. Jest to robione ostentacyjnie. Dziennikarze, czy ludzie uchodzący za dziennikarzy, przyłączają się do nagonki na ludzi inaczej myślących. Mówią zresztą wprost: pewne teści powinny zostać wyrugowane…..

..„Elity” III RP wywodzą się z PRL-u i reprezentują postkomunistyczny syndrom. Mają kompleks kolonialny – elity kolonialne miały kompleks wyższości, pogardę w stosunku do tubylców i kompleks niższości wobec metropolii, którą usiłowały naśladować. Jest tu jednak pewna, i to ważna różnica – tamte elity kolonialne były jednak budowane pod kątem kwalifikacji, w PRL zaś mieliśmy do czynienia z selekcją negatywną – żeby robić karierę w partii trzeba było dużo bardziej sprzeniewierzyć się lojalności wobec wspólnoty i pójść na skrajne kompromisy z moralnością i zdrowym rozsądkiem. Przecież to był system diabelski – odwrócony, gdzie wartości były dezawuowane, a antywartości promowane. W tej chwili nasz establishment stanowią w przeważającej mierze ludzie, którzy przeszli tę szkołę . To jest ta nasza „elita”.