Minister otworzyła Narodowe Centrum Nauki

Granty po nowemu

Rz

Teraz sami naukowcy będą rozdzielać pieniądze na badania

Minister otworzyła Narodowe Centrum Nauki

GW

Minister nauki Barbara Kudrycka uroczyście otworzyła w Krakowie Narodowe Centrum Nauki. Ogłosiła też dyrektora prestiżowej agencji. Jest nim prof. Andrzej Jajszczyk.

Więcej… http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,35798,9202043,Minister_otworzyla_Narodowe_Centrum_Nauki.html#ixzz1FeH8cBNH

Narodowe Centrum Nauki otwiera się w Biprostalu

Senat poprawia ustawę

Senat wniósł poprawki do ustaw reformujących uczelnie

PAP – Nauka w Polsce

Ponad 70 poprawek do nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki wniósł w czwartek Senat. Teraz ponownie zajmie się nimi Sejm.

Podczas czwartkowego posiedzenia senatorowie głosowali nad ok. 140 poprawkami, z czego przyjęli blisko 70. Proponowane przez senatorów zapisy dotyczą głównie zmian redakcyjnych i legislacyjnych precyzujących poszczególne przepisy ustawy. Kilka z wniesionych poprawek odnosi się do postulatów zgłaszanych przez związki zawodowe i środowiska studenckie.

Jedna z przyjętych w czwartek poprawek dotyczy ograniczeń wobec adiunktów i asystentów. Zgodnie z zapisami nowelizowanej ustawy adiunkt ze stopniem doktora będzie mógł pracować na swoim stanowisku tylko przez osiem lat. Tyle będzie miał czasu na zrobienie habilitacji. Analogiczny przepis ma dotyczyć magistrów zatrudnionych jako asystenci – albo zrobią w ciągu ośmiu lat doktorat i zyskają możliwość awansu, albo stracą stanowisko.

Senatorowie przywrócili rządowy zapis, mówiący o tym, że do tego ośmioletniego okresu wliczają się już lata przepracowane na stanowisku adiunkta lub asystenta przed wejściem w życie ustawy. Przez ten czas pracownik musi zrobić doktorat lub habilitację. Senat zmienił więc zapisy przyjęte przez Sejm, które pozwalały zachować dotychczasowe zasady zatrudnienia osobom, które już są asystentami lub adiunktami….