Podwyżki dla nauczycieli akademickich

Rząd: podwyżki dla nauczycieli akademickich

Dziennik Gazeta Prawna

W 2013 roku rząd wyda więcej pieniędzy na wynagrodzenia nauczycieli akademickich. Taką deklarację złożyła wczoraj w Senacie minister nauki i szkolnictwa wyższego.

 

 

Senatorowie o nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym

Senat debatował na temat uczelni

PAP – Nauka w Polsce

Wątpliwości, głównie dotyczące przepisów regulujących zatrudnienie i awansu naukowego pracowników uczelni, zgłaszali senatorowie w środę podczas debaty o nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym.

Senatorowie wyrażali obawę, że uproszczenie procedury habilitacyjnej (zniesienie obowiązku przygotowania rozprawy i odbycia kolokwium habilitacyjnego) obniży poziom nowych doktorów habilitowanych. Podobne zastrzeżenia budzi zniesienie obowiązku przygotowywania monografii, wymaganej obecnie do doktoratu.

Senatorowie wyrażali też wątpliwości wobec przepisów pozwalających rektorowi na zwolnienie wykładowcy, który otrzymał jedną negatywną ocenę okresową oraz ograniczenia okresu zatrudnienia adiunktów i asystentów do ośmiu lat i zobowiązania ich do zrobienia w tym czasie doktoratu lub habilitacji.

„Jestem za modernizacją szkolnictwa, ale nie podzielam entuzjazmu związanego z tą ustawą. Pan sprawozdawca mówił, że dostosowuje ona Polskę do standardów światowych. Ja tu widzę owszem standardy, ale nie z tej części świata, do której chcielibyśmy aspirować” – powiedział Władysław Ortyl (PiS).