Barbara Kudrycka tłumaczy istotę i cel reformy szkolnictwa wyższego w Polsce.

Zmiany w szkolnictwie wyższym. „Unikalny zapis w skali całej Unii Europejskiej”

onet.pl

W zeszłym tygodniu Użytkownicy Onet.pl mieli okazję zadać pytania minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbarze Kudryckiej w związku z wprowadzaną przez ministerstwo reformą. Akcja Onet.pl spotkała się z dużym zainteresowaniem Użytkowników. Barbara Kudrycka w swoich odpowiedziach tłumaczy istotę i cel reformy szkolnictwa wyższego w Polsce.

Minister podkreśliła, że 4 marca rozpocznie działalność Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, które przeznaczy 20 proc. swojego budżetudla młodych naukowców, realizujących projekty nowatorskie i na wysokim merytorycznym poziomie. Jak podkreśla Barbara Kudrycka, to „zapis unikalny w skali całej Unii Europejskiej”.

 

Jedna odpowiedź

 1. Przyczyny upadku Rzeczypospolitej Szlacheckiej a wspólczesna analogia
  Kres Rzeczypospolitej Polskiej.
  Spośród wielu przyczyn upadku Rzeczpospolitej Polskiej, do najważniejszych należaly upatrywac w ingerowaniu w sprawy polskie państw osciennynich. To bezposrednio spowodowalo i doprowadziło do rozbiorów Polski – na skutek III rozbiorów (1772 – 1795 ) przez trzech cesarzy otaczajacych Polske a zarazem naszych sasiadujacych krajów Rosji, Prus i Austro-Wegier. Polska niestety zostala calkowicie zmieciona z mapy Europy na dlugie 123 lata. Jednak powodów upadku ustroju należy szukać także a moze przede wszystkim w podstepnej odsrodkowej polityce zdrady, zwiazanej ze zla wewnętrzna sytuacja kraju.
  W wieku XVIII społeczeństwo polskie dzieliło się tasadniczo na trzy stany, czyli szlachtę, mieszczaństwo i chłopów. Podobnie jak w innych krajach Europy, nie były to grupy jednolite. Do szlachty zaliczali się bogatsi obywatele tworząc magnaterię, szlachte sarmacka i ubożsi, zwani zasciankiem czy gołotą lub bardziej dosadnie hołotą szlachecką.
  Wielu historyków uważa, że głównym powodem upadku silnej Rzeczypospolitej Polskiej szlacheckiej, europejskiej szlacheckiej demokracji monarchistycznej było nadużywanie prawa i przywilejów szlacheckich glównie Liberum Veto, które powodujac upadek ladu politycznego, spowodowalo niebawem utrate suwerennosci. Zarówno Sejm jak i sejmiki borykały się także z innym problemem, jakim było „liberum veto”. Wyrażając w ten sposób sprzeciw, dowolny uczestnik obrad zrywał wszystkie posiedzenia uniemozliwiajac obrady. Zlota polska wolnosc szlachecka juz od 1652 r. pozwalała każdemu szlacheckiemu posłowi nawet na swawole nieuzasadnionego zrywania Sejmu czy na odrzucenie wszystkich przyjętych przez Sejm uchwał. Korzystając z takiej możliwości magnaci, a nawet agenci działający na rzecz państw ościennych, mogli manipulowac i z łatwością przekupujac, jednego lub więcej, nawet malo znaczacych poslów, aby odrzucić jakiekolwiek niewygodne z ich punktu widzenia reformy, tworzac pierwsza, jednak wroga opozycje.
  Po drugie nieslusznie krytykowane „Liberum Veto“ nie bylo wcale przyczyna upadku Rzeczpospolitej a moze by nawet uratowalo, chocby na tyle, gdyby nie, podstepnie zwolanego 01.lutego 1717 r. „Sejmu Niemego“ za panowania frawolnego lekkoducha króla Augusta II Mocnego Sasa. Sejm ten został nazwany „niemym”, podobnie, jak niby liberalna PO podstepnie przez glosowanie Sekuly w trakcie komisji hazardowej przy pustych stolkach, tak wtedy ze spiskowego powodu niedopuszczenia posłów do głosu, w obawie przed zerwaniem obrad. Sejm ten miał charakter sejmu pacyfikacyjnego kończącego czas walki króla ze szlachtą. Zapoczątkował jednak zalosna sytuacje on okres zależności Rzeczypospolitej od Rosji czy carycy Katarzyny Wielkiej, która natychmiast wykorzystujac wprowadzila wojska i gubernatorów rosyjskich na urzedy.
  Trzecim a zarazem glównym wrogim i fatalnym wydarzeniem bylo wprowadzone do demokracji szlacheckiej przez moznych i magnaterie decydentów, wtedy modnego oraz niby postepowego czy twórczo-rozwojowego wolnomularstwa nowoczesnej Europy tzw. masonów czy masoneria nazwane potocznie „koniem trojanskim“ zaczynkiem zdrady patriotyzmu oraz narodowych przekonan i tradycji w latach 1720-1795. Do loży wolnomularskiej przynależał, za przyczyna i namowa jego kochanki Katarzyny, pózniej carycy Rosji, nawet sam nasz ostatni król Stanisław August Poniatowski. W latach 1784-1788 wielkim mistrzem Wielkiego Wschodu Polski był późniejszy targowiczanin Stanisław Szczęsny Potocki. Na ogólną liczbę 359 posłów na Sejm Czteroletni, aż 74 było masonami (20%). 12 stycznia 1789 wielkim mistrzem został Kazimierz Nestor Sapieha. 8 maja 1788 loża Katarzyny Carycy pod Gwiazdą Północną zmieniła nazwę na Stanisława Augusta pod Gwiazdą Północną. Masoni brali aktywny udział w pisaniu konstytucji 3 maja 1791 roku i w przeprowadzeniu przewrotu parlamentarnego, który doprowadził w efekcie do jej uchwalenia. Zgromadzenie Przyjaciół Konstytucji Rządowej znajdowało się pod kontrolą loży. W czasie insurekcji kościuszkowskiej w 1794 z inicjatywy masonerii powstał wywrotowy radykalny klub jakobinów, którego członkiem był m.in. Józef Zajączek. Polska była najdalej wysuniętym na wschód krajem, gdzie tak wcześnie powstawały loże wolnomularskie ale szybko piramida masonów zaczela inwazje, zwlaszcza ofiarami padly kraje o wyznaniu katolickim, bo wolnomularstwo związane było scisle z ruchami liberalnymi, antyklerykalnymi i radykalnych przemian. Do Polski masoneria naplynela z Francji, Niemiec i Czech, wykorzystujac glównie przez niszczenie tradycji i wiary do sekularyzacji, doprowadzając nawet poprzez wypowiedzenie konkordatu, na oddzielenia instytucji państwowych od kościelnych. Dotyczylo to przede wszystkim, jak obecnie, usunięcia wszystkich symboli religijnych z miejsc publicznych i ograniczenia czy wręcz wycofania nauczania religii w szkołach. Loże masonów sa postrzegane, jako potencjalne miejsca antypanstwowych spisków i intryg, rozsiewające antypatriotyczne i antynarodowe doktryny światopoglądowego liberalizmu, antyklerykalizmu, zmieniajac tradycje narodowa i zwyczaje na tzw. relatywizm etyczny. Często stowarzyszenia wolnomularskie skupiały reformatorów lub konspiratorów, którzy wykorzystywali formułę pracy wolnomularskiej do utrzymywania swojej działalności w tajemnicy; w innych wypadkach loże masońskie miały charakter miejsca spotkań towarzyskich. W tych warunkach powstawały spiskowe teorie na temat celów organizacji masońskich: według jednej z popularniejszych była to tajemna szatańska organizacja masonów rozpusty i swobody wyznania szatanizmu.
  Jedynie tzw. „sejm skonfederowany” był wolny od liberum veto. Sejm Czteroletni (zwany też Sejmem Wielkim), który przyjął Konstytucję Trzeciego Maja był właśnie takim sejmem i tylko to pozwoliło na przyjęcie radykalnych, jak na ówczesne czasy, reform.
  Konstytucja 3-go Maja z 1793 r. doprowadziła do wielu zmian ustroju państwa, z których nie byli zadowoleni magnaci wcześniej płacący przedstawicielom uboższej szlachty za oddawanie głosów wedle ich uznania. Niektórzy uznają jednak za pierwsza konstytucję Filipa Orlika z 1710 r. W ten sposób najbogatsi stracili władzę a militarnie w ramak falszywej oszczednosci zredukowano wojsko do zaledwie 6 tysiecy szabel, co oslabilo obronnosc kraju.
  Nie mogąc się pogodzić ze stratą pozycji i wbrew interesowi państwowemu magnaci podpisali zdradziecko podstepnie postanowienia Konfederacji Targowickiej. Godzili się przy tym na obalenie Konstytucji, przywrócenie praw kardynalnych a nawet naiwnie poprosili o zbrojną interwencję Rosji. Tą ostatnią prośbę spełniła Katarzyna II wysyłając wojska do Polski w roku 1792. Kolejne elekcje królewskie także bardzo osłabiały kraj. Gdyby tron był dziedziczny, wtedy także polityka wewnątrzpaństwowa byłby spójna. Po wyborze każdego kolejnego władcy, priorytety państwowe i sposób ich realizacji zmieniały się zasadniczo.
  Do porażki systemu Rzeczypospolitej przyczynił się także rażący brak siły wojskowej. Tylko w połowie XVIII wieku stan osobowy wojska wynosił około 28 tys. żołnierzy, w 1789 r. zredukowano, w celach falszywie pojmowanej oszczednosci do 12 tys. Szabel a zaraz po rozbiorach spadł i ograniczyl sie aż do 6 tys. Podobnie dzisiaj Polska praktycznie jest bezbronna i bez armii, niedozbrojona oraz przy cieciach budzetu po macoszemu golocona.
  Polacy wcielani byli chetnie do armii zaborców, którym służyli niejednokrotnie bardzo daleko od kraju ojczystego (np. żołnierze wcielani do wojska rosyjskiego wysyłanie byli aż na Syberię). Obecnie takze chetnie Bundeswehra proponuje polskiej mlodziezy atrakcyjne uposazenie 4 x wyzsze niz WP, zeby zaciagali sie zawodowo za najemników, z kontraktem na 5 – 10 lat.
  Polacy zmuszeni byli oddać także część urodzajnych ziem i ośrodków przemysłowych i rzemieślniczych, co znacznie odbiło się na poziomie gospodarki. Między innymi uniemożliwiony został handel czarnomorski. To wszystko uniemożliwiało walkę o ojczyznę. Zaborcy bardzo szybko reagowali na polskie heroiczne zrywy patriotyczne. Ostatecznie nadzieje na niepodległość pogrzebane zostały przez abdykację króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1795 roku.
  Upadek Rzeczypospolitej przyśpieszany był przez rosnące w potęgę państwa ościenne. Miały one interes w utrzymaniu, a nawet pogłębieniu słabości wewnętrznej Polski i jej niewielkiej pozycji na arenie międzynarodowej. Innowiercy protestanccy i prawosławni zjeżdżali do kraju z Rosji i Prus. Dodatkowo imperium carskie wymusiło pozwolenie na obejmowanie urzędów polskich przez swoich obywateli. Rzeczpospolita pozostawała bezradna, nie posiadała sojuszników mogących ją poprzeć lub wesprzeć finansowo i zbrojnie. Jedynie Francja wyraziła swoje poparcie dla Polski lecz niestety nie pociągnęło to za sobą żadnych konsekwencji. W nadziei na przychylność, w roku 1973 Kościuszko udał się do Paryża, prosząc by Francja oficjalnie zażądała od państw koalicji niepodległości Polski. Po III rozbiorze kontakty z Francją ustały na skutek zarzucenia „zarazy francuskiej” przez państwa okupujące.
  Powyższe przyczyny złożyły się na upadek Rzeczypospolitej. Nie sposób dziś rozstrzygnąć, w jaki sposób można było uniknąć błędów, jakie jeszcze rozwiązania znaleźć, by nie zapłacić najwyższej kary – utraty niepodległości. Analogie mozemy zauwazyc w dzisiejszym liberalizmie, które tocza narodowosc i suwerennosc, jak rak jakze podobnymi metodami. Sytuacja sprzed rozbiorów Polski pasuje do wspólczesnych czasów, jak wypisz, wymaluj a tu mamy równiez “konia trojanskiego”, liberalów z UE z rzekomym ociepleniem stosunków z Moskalem, jak równiez sklóconych poslów polskiej prawicy, tylko odwrotnie opozycja sa jedni dla ojczyzny i narodu-solidarni, wystepujac przeciw drugim wladzy kosmopolici liberalni ale w interesie wylacznie dla swojej partii…

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: