Barbara Kudrycka tłumaczy istotę i cel reformy szkolnictwa wyższego w Polsce.

Zmiany w szkolnictwie wyższym. „Unikalny zapis w skali całej Unii Europejskiej”

onet.pl

W zeszłym tygodniu Użytkownicy Onet.pl mieli okazję zadać pytania minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbarze Kudryckiej w związku z wprowadzaną przez ministerstwo reformą. Akcja Onet.pl spotkała się z dużym zainteresowaniem Użytkowników. Barbara Kudrycka w swoich odpowiedziach tłumaczy istotę i cel reformy szkolnictwa wyższego w Polsce.

Minister podkreśliła, że 4 marca rozpocznie działalność Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, które przeznaczy 20 proc. swojego budżetudla młodych naukowców, realizujących projekty nowatorskie i na wysokim merytorycznym poziomie. Jak podkreśla Barbara Kudrycka, to „zapis unikalny w skali całej Unii Europejskiej”.

 

Nadszedł najwyższy czas na internacjonalizację szkolnictwa wyższego i

Prof. Musioł: powinna powstać Polska Agencja Wymiany Akademickiej

PAP-Nauka w Polsce, 2011-02-24

 

Nadszedł najwyższy czas na internacjonalizację szkolnictwa wyższego i powołanie Polskiej Agencji Wymiany Akademickiej, która będzie dbać o promocję polskiego szkolnictwa wyższego na świecie – uważa rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Karol Musioł.

O umiędzynarodowieniu polskiego szkolnictwa wyższego, pozyskiwaniu studentów zagranicznych i promocji polskich uczelni za granicą rozmawiają w Łodzi przedstawiciele uczelni z całego kraju na konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce”. W dwudniowym spotkaniu, które organizowane jest w ramach programu „Study in Poland”, prowadzonego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, biorą udział przedstawiciele ok. 80 uczelni.

„Po zmianie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, po opracowaniu strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce czas najwyższy na internacjonalizację. To jest naturalny krok niezbędny, żeby Polska mogła uczestniczyć w budowie europejskiej przestrzeni edukacyjnej i badawczej” – powiedział w czwartek dziennikarzom prof. Musioł, który jest przewodniczącym Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP.

Wyniki badań naukowych mają być dostępne za darmo w sieci

Wyniki badań naukowych mają być dostępne za darmo w sieci

PAP

Wyniki badań, zrealizowanych za państwowe pieniądze, mają być publikowane w internecie. Rząd pracuje nad odpowiednią ustawą. Projekt założeń do niej może powstać już w połowie marca – poinformował PAP rzecznik resortu nauki Bartosz Loba.

Ustawa o dostępności materiałów naukowych w sieci ma być częścią tzw. ofensywy legislacyjnej rządu. Jak poinformowała kancelaria premiera na swojej stronie internetowej, dzięki nowym przepisom „małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały dostęp do wiedzy i innowacji”.

„Ustawa nałoży obowiązek wprowadzania do umów grantowych zapisu o publikowaniu wyników badawczych w systemie otwartego dostępu (Open Access). Na podstawie nowych regulacji utworzone zostaną repozytoria do deponowania otwartych treści. Model Open Access zostanie również wdrożony dla czasopism naukowych finansowanych ze środków publicznych” – czytamy w komunikacie na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Open Access oznacza darmowy dostęp do publikacji internetowych zainteresowanym podmiotom. Według wstępnych założeń publiczne instytucje, realizujące badania lub przygotowujące analizy za państwowe pieniądze, będą miały obowiązek udostępniać je w sieci za darmo pod warunkiem, że będą posiadały do nich wyłączne prawa….

Przeciw degradacji nauki

Przeciw degradacji nauki i zagrożeniu wolności debaty

Nasz Dziennik


Grupa profesorów Uniwersytetu Warszawskiego wystąpiła na forum publicznym „W obronie prawdy” („Rzeczypospolita” z 8 II 2011). Wyrażamy pełną solidarność z tą oceną sytuacji oraz z troską o przestrzeganie standardów uczciwej i otwartej (na racjonalne argumenty) debaty o najważniejszych sprawach Polski.

Jednym z jaskrawych przejawów lekceważenia tych standardów jest ostatnio sposób forsowania rządowego pakietu ustaw o szkolnictwie wyższym, o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o Polskiej Akademii Nauk. Koalicja rządząca, korzystając z arytmetycznej przewagi głosów w parlamencie, pozwala sobie na całkowite zlekceważenie merytorycznych zastrzeżeń wyrażanych przez środowisko akademickie wobec niezwykle ryzykownych rozwiązań tego projektu.
Nauka i szkolnictwo wyższe poddane są, zgodnie z literą tego projektu, dyktatowi biurokratycznie sterowanej komercjalizacji. Zagrożona jest nie tylko ich autonomia, ale także zasadnicza rola w społeczeństwie….