Jak uczelnie mogą przetrwać niż

Jak uczelnie mogą przetrwać niż

Rz

– Szkoły wyższe już teraz powinny się przygotowywać do spadku liczby studentów – mówi „Rz” minister nauki Barbara Kudrycka..

W jaki sposób przygotowywana reforma uczelni pomoże szkołom przetrwać niż?

Z pewnością pomoże uczelniom przetrwać niż demograficzny – szczególnie tym najlepszym i dobrym. Kierunki studiów, które otrzymają wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, uzyskają dodatkowe finansowanie. Najlepsze uczelnie niepubliczne, które zbudowały silną naukowo własną kadrę akademicką, uzyskają dotację na prowadzenie studiów doktoranckich……

…Co jednak zrobić, żeby niż przetrwały najlepsze uczelnie, a nie te, które będą oferowały łatwe zdobycie dyplomu?

Zapisane w reformie mechanizmy, które mają doprowadzić do projakościowej zmiany finansowania szkół wyższych, zostały skonstruowane tak, by zapewniły dodatkowe wsparcie państwa najlepszym uczelniom i wydziałom – bo dzięki temu będą jeszcze lepsze i stworzą dobre wzorce, wypracują dobre praktyki dla słabszych ośrodków. Skorzysta cały system szkolnictwa wyższego. A jeśli nadal są uczelnie, które nie inwestowały w rozwój, w kadrę akademicką, nie dbały o studentów i jakość dydaktyki, lecz były nastawione jedynie na zysk, to cóż – takie szkoły mogą powoli zanikać…