Deklaracja I Ogólnopolskiej Konferencji Programowej TNSP

Deklaracja I Ogólnopolskiej Konferencji Programowej Towarzystwa Nauczycieli Szkół Polskich „Szkoła po polsku”

serwis Towarzystwa Nauczycieli Szkół Polskich

My uczestnicy I Ogólnopolskiej Konferencji Programowej TNSP wzywany nauczycieli, rodziców i wszystkie osoby poczuwające się do odpowiedzialności za stan polskiej oświaty do podjęcia wspólnych działań przeciw dalszemu obniżaniu poziomu nauczania w polskich szkołach.

Ilość działań reformatorskich podejmowanych w polskiej oświacie w ostatnich latach nie przekłada się na efekty w zakresie jakości wiedzy i umiejętności uzyskiwanych przez młodzież. Kryzys dotyczy zarówno przedmiotów humanistycznych – języka polskiego i historii – kluczowych dla formowania świadomości narodowej i postaw obywatelskich młodzieży, jak i przedmiotów ścisłych. Skrócenie nauki w liceum do 3 lat już dziś powoduje zauważalne trudności w szkolnictwie wyższym. W najbliższej przyszłości musi się to przełożyć także na regres w dziedzinie nauki i technologicznego zaawansowania kraju…..