Dekalog działań na rzecz nowoczesnej Polski

Prof. Kleiber zaprasza do debaty

PAP – Nauka w Polsce,

Mądra Polska” to dziesięć postulatów, których realizacja musi leżeć u podstaw strategii innowacyjnego rozwoju państwa. Ostateczną wersję dekalogu działań na rzecz nowoczesnej Polski przekazał PAP prof. dr hab. inż. Michał Kleiber. Jego realizacja – zdaniem prezesa PAN – pozwoli skutecznie stawiać czoła wyzwaniom współczesności i stworzyć realną wizję przyspieszonego rozwoju kraju. Podstawą funkcjonowania Polski powinny być badania naukowe! W rozmowie z serwisem „Nauka w Polsce” autor programu zaprasza do debaty nad tym, jak wizję nowoczesnego kraju przekształcić w plan operacyjny, który pozwoli Polsce sprostać wyzwaniom współczesnego świata…..

Polska szkoła nie wie, jak rozwinąć u ucznia odwagę myślenia

Odwróćmy uczniów od tablicy

Rz

Dzieci w Polsce mają problem z wyrażaniem własnego zdania – mówi dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych…

W raporcie PISA czytamy, że polska szkoła nie wie, jak rozwinąć u ucznia odwagę myślenia, która jest niezbędna, by zmierzyć się z realnymi problemami. Szkoła wyrabia nawyki, ale powinna też uczyć odchodzenia od schematów. Skąd takie wnioski?

Wiele zadań w badaniu PISA oczekuje od ucznia odejścia od schematycznego podejścia, wymaga własnego wkładu ucznia. Skoro odsetek uczniów u dobrymi wynikami nas nie satysfakcjonuje, to znaczy, że szkoła generalnie nie bardzo sobie z tym radzi.

Wikipedia do poprawy

Studenci poprawią Wikipedię

Rz

Wykładowcy i słuchacze z Politechniki Warszawskiej rozpoczynają akcję sprawdzania i poprawiania haseł w internetowej encyklopedii…

– Dla wielu uczniów i studentów Wikipedia jest podstawowym źródłem informacji – uważa dr Mirosław Filiciak, medioznawca ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Zaangażowanie naukowców w tworzenie haseł w Wikipedii i upowszechnianie w ten sposób sprawdzonej wiedzy postulował niedawno na łamach „Rz” dr Andrzej Zawistowski z Biura Edukacji Publicznej IPN.

Wikipedia nie ustrzegła się wpadek. W latach 2004 – 2006 internauci stworzyli fikcyjną postać działacza komunistycznego Henryka Batuty. – Ilość błędów w Wikipedii nie odbiega od tych, które znajdują się w wydaniu Encyklopedii Britannica – zapewnia dr Filiciak.