Opłaty za drugi kierunek studiów i ograniczenie pracy wykładowców na wielu etatach

Koniec z bezpłatnym drugim kierunkiem studiów – Sejm za reformą szkolnictwa wyższego

Dziennik-Gazeta Prawna

Opłaty za drugi kierunek studiów i ograniczenie pracy wykładowców na wielu etatach – to niektóre zapisy nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. W piątek ustawy uchwalił Sejm.

Przyjęte przepisy ograniczają tzw. wieloetatowość

Przyjęte przepisy ograniczają także tzw. wieloetatowość, czyli pracę jednego wykładowcy na kilku uczelniach. Wykładowca publicznej uczelni, by pracować na drugim etacie, będzie musiał uzyskać zgodę rektora. Ustawa precyzuje, że obok swojej pracy na państwowej uczelni, będzie mógł zatrudnić się tylko „u jednego dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą”….

Nie będzie także potrzebna nostryfikacja dyplomów magisterskich, doktorskich, a także tytułów profesorskich uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu….

Kudrycka: doczekamy się w Polsce naukowego Nobla

Kudrycka: doczekamy się w Polsce naukowego Nobla

Onet.pl

Także dzięki świeżo uchwalonej reformie szkolnictwa wyższego doczekamy się w Polsce naukowego Nobla. Uczelnie będą mogły samodzielnie definiować programy studiów. Proceder studiowania na wielu kierunkach zostanie ukrócony, chyba że student będzie się mógł pochwalić świetnymi wynikami. Podobnie multietatowi wykładowcy będą musieli się ograniczyć. Między innymi o tym w pierwszej części wywiadzie dla portalu Onet.pl mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka.

 

Reforma polskich uczelni wzbudza kontrowersje w środowisku akademickim

Reforma polskich uczelni wzbudza kontrowersje w środowisku akademickim

PAP – Nauka w Polsce,

Reforma polskich uczelni – zawarta w nowelizacjach ustaw uchwalonych przez Sejm – wzbudza kontrowersje środowiska akademickiego. Reformę popierają rektorzy wraz z częścią uczonych, a sprzeciwiają się jej akademickie zw. zawodowe i część naukowców z PAN. Studenci są podzieleni.
W piątek Sejm uchwalił nowelizacje ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym. Zakładają one m.in. likwidację centralnej listy kierunków studiów i poszerzenie autonomii uczelni w kształtowaniu oferty dydaktycznej, ograniczenie wieloetatowości nauczycieli akademickich, uproszczenie procedury habilitacyjnej, opłaty za drugi kierunek studiów, wyłanianie najlepszych jednostek naukowych, jako tzw. Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących i lepsze ich finansowanie. W ustawach zmieniono system finansowania uczelni: najwięcej pieniędzy mają dostawać najlepsi, a środki na badania w większym stopniu będą przyznawane jako granty zwycięzcom konkursów na najlepsze projekty. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 października 2011 r…………