Ustawa o szkolnictwie wyższym w Sejmie

84 posiedzenie  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej w dniu 1 lutego 2011 r. –  ustawa o szkolnictwie wyższym ( w pdf.)