CBOS: Polacy pozytywnie oceniają stan szkolnictwa wyższego

CBOS: Polacy pozytywnie oceniają stan szkolnictwa wyższego

PAP Nauka w Polsce

Ponad 70 proc. ankietowanych Polaków pozytywnie ocenia stan szkolnictwa wyższego w Polsce – wynika z najnowszego sondażu CBOS. Polacy dobrze oceniają poziom nauczania, z krytyką najczęściej spotyka się niedopasowanie oferty uczelni do wymogów rynku pracy.

Stan szkolnictwa wyższego pozytywnie ocenia większość badanych – 73 proc., choć tylko 7 proc. wystawia oceny bardzo dobre. Niezadowolenie z kondycji wyższych uczelni i oferowanych przez nie studiów wyraża 11 proc. ankietowanych, a 16 proc. nie ma wyrobionego zdania.

Najbardziej krytyczni w ocenie szkolnictwa wyższego w Polsce są najlepiej wykształceni. 26 proc. osób z wyższym wykształceniem ocenia stan szkolnictwa wyższego w Polsce źle. Szkolnictwo wyższe negatywnie ocenia też kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem (30 proc.). Także studenci oraz osoby studiujące w ostatnich pięciu latach wypowiadają się na ten temat bardziej krytycznie niż pozostali badani – stan polskiego szkolnictwa źle ocenia 19 proc. studiujących.

Badania Dziejów UJ

Pamiętają o dziejach UJ

Dziennik POlski

UROCZYSTOŚĆ. Wczoraj w auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się uroczystość inauguracji nowej serii wydawniczej poświęconej dziejom uczelni „Historia et Monumenta Universitatis Jagellonicae” połączona z prezentacją pierwszego tomu autorstwa dr. Marii Kowalczyk i jubileuszem autorki.

Dyrektor Archiwum UJ prof. Krzysztof Stopka przedstawił zamierzenia powołanej jakiś czas temu z jego inicjatywy nowej jednostki pod nazwą Oddział Badań Dziejów UJ: – Chcemy skoncentrować się na kontynuacji edycji najważniejszych…