Czy rektorowi uniwersytetu wypada tak wyglądać?

Rektor, który wyszedł z ram

GW

Prof. Leszek Pacholski, były rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, zamówił swój portret u ucznia Jerzego Dudy-Gracza. Środowisko się podzieliło: na zachwyconych i oburzonych.

Portret Pacholskiego łamie konwencję uczelnianych galerii, w których byli rektorzy w czerwonych togach, z berłem i w gronostajach stylizowani są na hetmanów wielkich koronnych polskiej nauki…..Prof. Adam Chmielewski z Instytutu Filozofii jest za portretem: – To wizerunek rektora robotnika, budowniczego. Prof. Pacholski dystansuje się wobec stereotypowego obrazu rektora – reprezentanta uczelni. Może ukształtować się społeczna inicjatywa, aby nie dopuścić do umieszczenia tego obrazu w sali Senatu. Mnie by ucieszyło, gdyby portret Pacholskiego zawisł, bo to rodzaj interwencji artystycznej, wezwanie do pracy naukowej i budowania. I odrzucenie blichtru.

W środę na posiedzenie Senatu zapadnie decyzja, co zrobić z portretem. Prof. Marek Bojarski, rektor uniwersytetu, nie chciał komentować sprawy przed posiedzeniem.

Czy rektorowi uniwersytetu wypada tak wyglądać?

GW

Portret prof. Leszka Pacholskiego ma zawisnąć w galerii rektorów Uniwersytetu Wrocławskiego. Namalował go uczeń Jerzego Dudy-Gracza, co wyraźnie widać

Ten portret to wyraz mojego stosunku do pewnej części tradycji uniwersyteckiej. Nie lubię akademickiej celebry, pompy na uniwersytetach, do której przywiązuje się nadmierne znaczenie. Przy czym, podkreślam, nie miałem zamiaru nikogo obrazić, choć mam świadomość, że mój portret może wywołać oburzenie.
Obraz od kilku dni stoi w sali senatu uniwersytetu…..

Kolejna walka rektorów

Rektorów czeka walka o kadrę naukową. Wykładowca tylko na jednym dodatkowym etacie

Dziennik Gazeta Prawna

Wykładowca będzie mógł pracować tylko na jednym dodatkowym etacie. Adiunkt będzie miał jeszcze dziesięć lat na habilitację, a absolwent dziennych studiów na publicznej uczelni nie będzie mógł studiować bezpłatnie. Takie zmiany czekają studentów i uczelnie w 2011 roku…..

Rektor będzie mógł zatrudnić doktora, który w innym państwie przez co najmniej pięć lat kierował zespołami badawczymi oraz ma znaczący dorobek naukowy, na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub wizytującego. Będzie miał on pełne uprawnienia wynikające z posiadania stopnia doktora habilitowanego.

Decyzja rektora będzie prawomocna, jeśli w ciągu trzech miesięcy Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów nie zgłosi do niej sprzeciwu. W ten sposób naukowiec, który nie ma habilitacji, będzie mógł zostać samodzielnym pracownikiem naukowym, a także promotorem.

Wymiana studentów, doktorantów i naukowców

Sejm za międzynarodową wymianą między uczelniami

PAP – Nauka w Polsce

Wymiana studentów, doktorantów i naukowców między krajami Europy Środkowej w ramach programu CEEPUS powinna być kontynuowana – postanowił Sejm. W czwartek posłowie jednogłośnie przyjęli ustawę, upoważniająca prezydenta do ratyfikacji porozumienia w tej sprawie.

 

Stypendia dla studentów polonijnych

Kudrycka: 18 mln zł na stypendia dla studentów polonijnych

PAP – Nauka w Polsce

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspiera stypendiami przede wszystkim studentów pochodzenia polskiego, studiujących w Polsce – poinformowała w czwartek w Sejmie minister Barbara Kudrycka. Na stypendia dla nich resort przeznaczył 18 mln zł.

Z danych MNiSW wynika, że ogółem stypendystów polskiego pochodzenia, którzy przyjechali z całego świata na studia do Polski, jest 1970; wśród nich 1502 jest z Europy, z czego większość pochodzi zza granicy wschodniej.

Ministerstwo finansuje też stypendia studentów polskiego pochodzenia uczących się w filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie. Studiuje tam 144 studentów z Litwy należących do Polonii. Resort nauki przeznaczył na ten cel 567 tys. zł……..

Na więcej niż jednym etacie pracuje 66 proc. profesorów

Zgoda na jeden etat, opłata za drugie studia

Rz

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, która ma zreformować uczelnie.

…..nauczyciel akademicki może pracować tylko „u jednego dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą”. Takie sformułowanie jednoznacznie zakazuje pracy na więcej niż dwóch uczelniach (na więcej niż jednym etacie pracuje 66 proc. profesorów – wynika z danych diagnozy szkolnictwa wyższego przeprowadzonej przez Ernst & Young i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową).

 

Tylko jedne studia na koszt państwa

Drugie studia płatne? Komisja się zgodziła

Rz

Uczelnie będą pobierać opłaty za drugi kierunek studiów, a wykładowca będzie mógł pracować maksymalnie na dwóch etatach – takie m.in. przepisy zarekomendowała sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

Chodzi o rządowy projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Komisja poparła rządową propozycję, aby tylko jedne studia można było ukończyć na koszt państwa. Jedynie najlepsi zostaną z tej opłaty zwolnieni. W myśl zaakceptowanych przepisów, każdy student będzie mógł za darmo rozpocząć studia na drugim kierunku. Po każdym roku wyniki w nauce będą oceniane i bezpłatnie będą mogli kontynuować studia ci, którzy spełnią kryteria takie, jakie muszą spełnić osoby otrzymujące stypendium rektora, czyli stypendium naukowe……

 

 

Apel Komitetu Upamiętnienia Profesorów Lwowskich Zamordowanych przez Hitlerowców

Apel Komitetu Upamiętnienia Profesorów Lwowskich Zamordowanych przez Hitlerowców

Leopolis semper fidelis

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Katowicach
Duszpasterstwo Akademickie w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Katowice, 4 stycznia 2011 r.

P.T.
Szanowni Państwo!
W listopadzie ubiegłego roku staraniem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich oraz Duszpasterstwa Akademickiego powołaliśmy w Katowicach KOMITET UPAMIĘTNIENIA PROFESORÓW LWOWSKICH ZAMORDOWANYCH PRZEZ HITLEROWCÓW w 1941 r. w skład którego weszli przedstawiciele śląskich uczelni uniwersyteckich.

W roku 2011 będziemy obchodzić 70-tą rocznicę mordu dokonanego przez niemieckich nazistów na profesorach lwowskich uczelni wyższych, na Wzgórzach Wuleckich 4 lipca 1941 r. W związku z tą datą postanowiliśmy w sposób uroczysty upamiętnić tę wielką tragedię nauki polskiej poprzez zorganizowanie sesji naukowej z udziałem przedstawicieli uczelni wyższych w Katowicach oraz ufundowanie tablicy pamiątkowej w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach, której wykonania podjął się artysta rzeźbiarz p. Zygmunt Brachmański. Odsłonięcie planujemy na 26 czerwca 2011 r.

Honorowy Patronat nad naszymi poczynaniami przyjęli JE ks. arcybiskup metropolita katowicki Damian Zimoń oraz prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W nawiązaniu do powyższego założyliśmy subkonto przy koncie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów PW Oddziału w Katowicach.

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie materialne naszej inicjatywy, która będzie skromnym hołdem śląskiego środowiska akademickiego, złożonym lwowskim uczonym.

Wpłaty można dokonywać na rachunek:
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów PW Oddz. Katowice
Nr rachunku 91 1050 1214 1000 0090 7724 4987

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego:

Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa w Katowicach
mgr inż. Stanisław Grossmann
Kapelan Duszpasterstwa Akademickiego w Katowicach
ks. dr Marek Spyra
Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz

 

Większe zaangażowanie sektora gospodarki w inwestycje badawczo-rozwojowe

Nowy dyrektor NCBiR: Szczególną troską będę otaczał kontakty z biznesem

PAP – Nauka w Polsce,

Większe zaangażowanie sektora gospodarki w inwestycje badawczo-rozwojowe – to główny długoterminowy cel Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), od 1 stycznia kierowanego przez prof.  Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego. W rozmowie z serwisem PAP Nauka w Polsce nowy dyrektor tłumaczy, że drogą do realizacji tego celu są rozmowy z tymi środowiskami gospodarczymi, które mają potencjalne środki na badania. Jego zdaniem, wydatki przemysłu powinny w naszym kraju wzrosnąć czterokrotnie….

W bliskiej perspektywie prof. Kurzydłowski zajmie się funkcjonowaniem Centrum wewnątrz instytucji, w szczególności – racjonalnym podziałem kompetencji merytorycznych z Narodowym Centrum Nauki, które powstaje właśnie w Krakowie. Będzie starał się o lepszą współpracę z pracownikami i związkami zawodowymi.

 

Sejmowa komisja przeciw limitom naboru na studia

Sejmowa komisja przeciw limitom naboru na studia

PAP – Nauka w Polsce

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży opowiedziała się 18 stycznia przeciw ograniczeniu naboru na bezpłatne studia stacjonarne na uczelniach publicznych. Za poprawką do rządowego projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym głosowali posłowie opozycji.

Komisja przyjęła stanowisko, aby z rządowego projektu usunąć zapis mówiący, że uczelnia musi uzyskać zgodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego na „zwiększenie ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych w uczelni publicznej powyżej 2 proc. ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych studiujących w poprzednim roku akademickim”…..

 

 

Reforma: monopol uczelni publicznych i plajta niepublicznych

Uczelnie niepubliczne: Ta reforma to nasza plajta

GW

Będzie monopol uczelni publicznych i plajta niepublicznych – twierdzą rektorzy tych drugich, grożąc, że zaskarżą do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym.

Rektorzy szkół niepublicznych skupieni wokół Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji „Lewiatan” oprotestowali wczoraj przygotowaną przez Ministerstwo Nauki nowelizację. – Bo prowadzi do monopolu szkół publicznych i do upadku szkół niepublicznych, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach – mówił Krzysztof Pawłowski, założyciel Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu i Tarnowie…..

..Spośród prawie dwóch milionów polskich studentów mniej więcej 700 tys. uczy się na uczelniach niepublicznych. Ich rektorzy chcą, by państwo dofinansowywało naukę u nich na zasadzie „bonu” idącego za studentem na studia stacjonarne…

 

Rektorzy uczelni prywatnych o groźbie monopolu uczelni publicznych

PAP – Nauka w Polsce

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym prowadzi do monopolu szkół publicznych i może skutkować upadkiem szkół niepublicznych zwłaszcza w mniejszych ośrodkach – przekonywali 18 stycznia przedstawiciele szkół prywatnych podczas konferencji w Warszawie.