Polscy naukowcy często nie mają motywacji

Naukowcy muszą zacząć zarabiać na prowadzonych badaniach

Dziennik Gazeta Prawna

LEON GRADOŃ – Rozwój badań naukowych jest możliwy tylko pod warunkiem, że będą one przynosiły większe zyski, a naukowcy zaczną na nich zarabiać….

Polscy naukowcy często nie mają motywacji do tego, aby starać się o wdrażanie badań. Wymaga to ciężkiej pracy ze strony zespołu badawczego, a trudno przewidzieć efekt z doprowadzenia do wdrożenia. Przecież nie każdy wynalazek jest wykorzystywany przez rynek. A dla profesora, który prowadzi taki projekt, to kilka lat wyjętych z życiorysu. W tym czasie zaniedbuje on inne badania, wyniki których według istniejącego systemu oceny naukowców pozwalają uzyskać dobrą pozycję naukową na podstawie publikacji.

Koniec fikcji studiowania

Koniec fikcji studiowania na kilku kierunkach

Dziennik Gazeta Prawna

Zbigniew Marciniak – Od października tylko najlepsi będą mieli możliwość studiowania na drugim kierunku bezpłatnie.

…Tak jak wykładowca nie jest w stanie rzetelnie pracować na pięciu, trzech, a czasem nawet na dwóch, etatach, tak nie wyobrażam sobie sytuacji, że prawdziwe studia można odbywać na trzech czy czterech kierunkach. Dla ambitnych i zdolnych mamy inne rozwiązanie. Likwidujemy sztywne standardy kształcenia, co pozwoli na uruchamianie kierunków interdyscyplinarnych, międzykierunkowych i autorskich. Każdy w ramach jednego kierunku będzie mógł studiować dwa, a nawet więcej, także dziś istniejące kierunki, ale w oparciu o integralny program, a nie – jak to bywa dziś – z przepisywaniem ocen z tych samych przedmiotów.

 

Profesor – faza, w której więcej trzeba oddawać innym niż samemu się uczyć

Prezydent do profesorów: dużo się zmieni, ale nie państwa zadania

PAP – Nauka w Polsce

Dużo się zmieni w związku z reformą nauki i szkolnictwa wyższego, ale zadania profesorów, czyli osób u szczytu kariery pozostaną takie same – powiedział 21 stycznia prezydent Bronisław Komorowski, wręczając nominacje 60 nowym profesorom..,,

Komorowski nawiązał do toczących się w Sejmie prac nad rządowymi projektami ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego i przebiegu kariery naukowej. Podkreślił, że jeśli ustawy wejdą w życie, nowe prawo spowoduje zmiany np. w sposobie przyznawania tytułu profesora.

„To jest okres, w którym mieszają się obawy i nadzieje. Pewnie wiele się zmieni. (…) Ale jedno się nie zmieni na pewno. Tradycyjnie tytuł profesora będzie stanowił cezurę, po której (…) przechodzi się do fazy, w której więcej trzeba oddawać innym niż samemu się uczyć, zdobywać wiedzę i doświadczenie” – powiedział prezydent.

 

Czy rektorowi uniwersytetu wypada tak wyglądać?

Rektor, który wyszedł z ram

GW

Prof. Leszek Pacholski, były rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, zamówił swój portret u ucznia Jerzego Dudy-Gracza. Środowisko się podzieliło: na zachwyconych i oburzonych.

Portret Pacholskiego łamie konwencję uczelnianych galerii, w których byli rektorzy w czerwonych togach, z berłem i w gronostajach stylizowani są na hetmanów wielkich koronnych polskiej nauki…..Prof. Adam Chmielewski z Instytutu Filozofii jest za portretem: – To wizerunek rektora robotnika, budowniczego. Prof. Pacholski dystansuje się wobec stereotypowego obrazu rektora – reprezentanta uczelni. Może ukształtować się społeczna inicjatywa, aby nie dopuścić do umieszczenia tego obrazu w sali Senatu. Mnie by ucieszyło, gdyby portret Pacholskiego zawisł, bo to rodzaj interwencji artystycznej, wezwanie do pracy naukowej i budowania. I odrzucenie blichtru.

W środę na posiedzenie Senatu zapadnie decyzja, co zrobić z portretem. Prof. Marek Bojarski, rektor uniwersytetu, nie chciał komentować sprawy przed posiedzeniem.

Czy rektorowi uniwersytetu wypada tak wyglądać?

GW

Portret prof. Leszka Pacholskiego ma zawisnąć w galerii rektorów Uniwersytetu Wrocławskiego. Namalował go uczeń Jerzego Dudy-Gracza, co wyraźnie widać

Ten portret to wyraz mojego stosunku do pewnej części tradycji uniwersyteckiej. Nie lubię akademickiej celebry, pompy na uniwersytetach, do której przywiązuje się nadmierne znaczenie. Przy czym, podkreślam, nie miałem zamiaru nikogo obrazić, choć mam świadomość, że mój portret może wywołać oburzenie.
Obraz od kilku dni stoi w sali senatu uniwersytetu…..

Kolejna walka rektorów

Rektorów czeka walka o kadrę naukową. Wykładowca tylko na jednym dodatkowym etacie

Dziennik Gazeta Prawna

Wykładowca będzie mógł pracować tylko na jednym dodatkowym etacie. Adiunkt będzie miał jeszcze dziesięć lat na habilitację, a absolwent dziennych studiów na publicznej uczelni nie będzie mógł studiować bezpłatnie. Takie zmiany czekają studentów i uczelnie w 2011 roku…..

Rektor będzie mógł zatrudnić doktora, który w innym państwie przez co najmniej pięć lat kierował zespołami badawczymi oraz ma znaczący dorobek naukowy, na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub wizytującego. Będzie miał on pełne uprawnienia wynikające z posiadania stopnia doktora habilitowanego.

Decyzja rektora będzie prawomocna, jeśli w ciągu trzech miesięcy Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów nie zgłosi do niej sprzeciwu. W ten sposób naukowiec, który nie ma habilitacji, będzie mógł zostać samodzielnym pracownikiem naukowym, a także promotorem.

Wymiana studentów, doktorantów i naukowców

Sejm za międzynarodową wymianą między uczelniami

PAP – Nauka w Polsce

Wymiana studentów, doktorantów i naukowców między krajami Europy Środkowej w ramach programu CEEPUS powinna być kontynuowana – postanowił Sejm. W czwartek posłowie jednogłośnie przyjęli ustawę, upoważniająca prezydenta do ratyfikacji porozumienia w tej sprawie.

 

Stypendia dla studentów polonijnych

Kudrycka: 18 mln zł na stypendia dla studentów polonijnych

PAP – Nauka w Polsce

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspiera stypendiami przede wszystkim studentów pochodzenia polskiego, studiujących w Polsce – poinformowała w czwartek w Sejmie minister Barbara Kudrycka. Na stypendia dla nich resort przeznaczył 18 mln zł.

Z danych MNiSW wynika, że ogółem stypendystów polskiego pochodzenia, którzy przyjechali z całego świata na studia do Polski, jest 1970; wśród nich 1502 jest z Europy, z czego większość pochodzi zza granicy wschodniej.

Ministerstwo finansuje też stypendia studentów polskiego pochodzenia uczących się w filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie. Studiuje tam 144 studentów z Litwy należących do Polonii. Resort nauki przeznaczył na ten cel 567 tys. zł……..