Czy Polacy po doktoracie mają po co wracać ?

Ptaki powrotne

Tygodnik Powszechny

Co dziesiąty młody Polak po doktoracie przebywa za granicą. Czy mają po co wracać?

Homing w języku biologii oznacza dążenie ptaków wędrownych do powrotu tam, gdzie się urodziły. Zdolność lotu do pierwszego gniazda.

 

Akademicki Klub Obywatelski

Powstał Akademicki Klub Obywatelski im. Lecha Kaczyńskiego

Nasza Polska

dnia 20 stycznia 2011 roku zawiązał się w Poznaniu Akademicki Klub Obywatelski im. Lecha Kaczyńskiego (AKO). W trakcie założycielskiego spotkania przyjęto deklarację ideowo-programową i statut….

Przystąpienie do AKO zgłosiły już do tej chwili 132 osoby pośród których jest 75 profesorów i 28 doktorów, reprezentujących różne uczelnie i środowiska. W ramach przyjętej działalności statutowej Akademicki Klub będzie zauważalny na forum społecznym, naukowym, eksperckim i analitycznym