Na więcej niż jednym etacie pracuje 66 proc. profesorów

Zgoda na jeden etat, opłata za drugie studia

Rz

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, która ma zreformować uczelnie.

…..nauczyciel akademicki może pracować tylko „u jednego dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą”. Takie sformułowanie jednoznacznie zakazuje pracy na więcej niż dwóch uczelniach (na więcej niż jednym etacie pracuje 66 proc. profesorów – wynika z danych diagnozy szkolnictwa wyższego przeprowadzonej przez Ernst & Young i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową).

 

Tylko jedne studia na koszt państwa

Drugie studia płatne? Komisja się zgodziła

Rz

Uczelnie będą pobierać opłaty za drugi kierunek studiów, a wykładowca będzie mógł pracować maksymalnie na dwóch etatach – takie m.in. przepisy zarekomendowała sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

Chodzi o rządowy projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Komisja poparła rządową propozycję, aby tylko jedne studia można było ukończyć na koszt państwa. Jedynie najlepsi zostaną z tej opłaty zwolnieni. W myśl zaakceptowanych przepisów, każdy student będzie mógł za darmo rozpocząć studia na drugim kierunku. Po każdym roku wyniki w nauce będą oceniane i bezpłatnie będą mogli kontynuować studia ci, którzy spełnią kryteria takie, jakie muszą spełnić osoby otrzymujące stypendium rektora, czyli stypendium naukowe……