Apel Komitetu Upamiętnienia Profesorów Lwowskich Zamordowanych przez Hitlerowców

Apel Komitetu Upamiętnienia Profesorów Lwowskich Zamordowanych przez Hitlerowców

Leopolis semper fidelis

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Katowicach
Duszpasterstwo Akademickie w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Katowice, 4 stycznia 2011 r.

P.T.
Szanowni Państwo!
W listopadzie ubiegłego roku staraniem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich oraz Duszpasterstwa Akademickiego powołaliśmy w Katowicach KOMITET UPAMIĘTNIENIA PROFESORÓW LWOWSKICH ZAMORDOWANYCH PRZEZ HITLEROWCÓW w 1941 r. w skład którego weszli przedstawiciele śląskich uczelni uniwersyteckich.

W roku 2011 będziemy obchodzić 70-tą rocznicę mordu dokonanego przez niemieckich nazistów na profesorach lwowskich uczelni wyższych, na Wzgórzach Wuleckich 4 lipca 1941 r. W związku z tą datą postanowiliśmy w sposób uroczysty upamiętnić tę wielką tragedię nauki polskiej poprzez zorganizowanie sesji naukowej z udziałem przedstawicieli uczelni wyższych w Katowicach oraz ufundowanie tablicy pamiątkowej w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach, której wykonania podjął się artysta rzeźbiarz p. Zygmunt Brachmański. Odsłonięcie planujemy na 26 czerwca 2011 r.

Honorowy Patronat nad naszymi poczynaniami przyjęli JE ks. arcybiskup metropolita katowicki Damian Zimoń oraz prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W nawiązaniu do powyższego założyliśmy subkonto przy koncie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów PW Oddziału w Katowicach.

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie materialne naszej inicjatywy, która będzie skromnym hołdem śląskiego środowiska akademickiego, złożonym lwowskim uczonym.

Wpłaty można dokonywać na rachunek:
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów PW Oddz. Katowice
Nr rachunku 91 1050 1214 1000 0090 7724 4987

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego:

Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa w Katowicach
mgr inż. Stanisław Grossmann
Kapelan Duszpasterstwa Akademickiego w Katowicach
ks. dr Marek Spyra
Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz

 

Większe zaangażowanie sektora gospodarki w inwestycje badawczo-rozwojowe

Nowy dyrektor NCBiR: Szczególną troską będę otaczał kontakty z biznesem

PAP – Nauka w Polsce,

Większe zaangażowanie sektora gospodarki w inwestycje badawczo-rozwojowe – to główny długoterminowy cel Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), od 1 stycznia kierowanego przez prof.  Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego. W rozmowie z serwisem PAP Nauka w Polsce nowy dyrektor tłumaczy, że drogą do realizacji tego celu są rozmowy z tymi środowiskami gospodarczymi, które mają potencjalne środki na badania. Jego zdaniem, wydatki przemysłu powinny w naszym kraju wzrosnąć czterokrotnie….

W bliskiej perspektywie prof. Kurzydłowski zajmie się funkcjonowaniem Centrum wewnątrz instytucji, w szczególności – racjonalnym podziałem kompetencji merytorycznych z Narodowym Centrum Nauki, które powstaje właśnie w Krakowie. Będzie starał się o lepszą współpracę z pracownikami i związkami zawodowymi.

 

Sejmowa komisja przeciw limitom naboru na studia

Sejmowa komisja przeciw limitom naboru na studia

PAP – Nauka w Polsce

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży opowiedziała się 18 stycznia przeciw ograniczeniu naboru na bezpłatne studia stacjonarne na uczelniach publicznych. Za poprawką do rządowego projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym głosowali posłowie opozycji.

Komisja przyjęła stanowisko, aby z rządowego projektu usunąć zapis mówiący, że uczelnia musi uzyskać zgodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego na „zwiększenie ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych w uczelni publicznej powyżej 2 proc. ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych studiujących w poprzednim roku akademickim”…..

 

 

Reforma: monopol uczelni publicznych i plajta niepublicznych

Uczelnie niepubliczne: Ta reforma to nasza plajta

GW

Będzie monopol uczelni publicznych i plajta niepublicznych – twierdzą rektorzy tych drugich, grożąc, że zaskarżą do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym.

Rektorzy szkół niepublicznych skupieni wokół Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji „Lewiatan” oprotestowali wczoraj przygotowaną przez Ministerstwo Nauki nowelizację. – Bo prowadzi do monopolu szkół publicznych i do upadku szkół niepublicznych, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach – mówił Krzysztof Pawłowski, założyciel Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu i Tarnowie…..

..Spośród prawie dwóch milionów polskich studentów mniej więcej 700 tys. uczy się na uczelniach niepublicznych. Ich rektorzy chcą, by państwo dofinansowywało naukę u nich na zasadzie „bonu” idącego za studentem na studia stacjonarne…

 

Rektorzy uczelni prywatnych o groźbie monopolu uczelni publicznych

PAP – Nauka w Polsce

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym prowadzi do monopolu szkół publicznych i może skutkować upadkiem szkół niepublicznych zwłaszcza w mniejszych ośrodkach – przekonywali 18 stycznia przedstawiciele szkół prywatnych podczas konferencji w Warszawie.