W obronie wolności słowa

Demonstracja w obronie wolności słowa

serwis solidarni 2010

Brak wolności słowa jest realnym zagrożeniem dla demokracji w Polsce.
W ostatnich miesiącach w mediach publicznych dokonuje się czystki, usuwając niewygodne programy i zwalniając dziennikarzy.

19 stycznia 2011 r. o godz. 18:00 przed URM  w Warszawie, Al. Ujazdowskie 1/3 zorganizowana zostanie demonstracja w obronie wolności słowa.
Manifestację organizuje Stowarzyszenie Solidarni 2010 wspólnie ze Stowarzyszeniem Twórców dla Rzeczpospolitej, oraz Stowarzyszeniem KoLiber.

 

Student polski

Student polski

Debata

„Jaki jest sens uczyć się fizyki kwantowej, jeśli nie rozumie się klasycznej fizyki Newtona? Jaki sens uczyć się rozmaitych nurtów, ideologii, gender studies, feminizmu, antropologii kulturowej, jeśli nie poznało się Platona, Arystotelesa czy Kanta? Jaki jest sens uczyć się prawa Unii Europejskiej czy prawa spółek, jeśli w życiu nie miało się w rękach nawet fragmentu z Paulusa, Cycerona lub Ulpiana?”- pisze Łukasz Necio

……Z tej perspektywy łatwiej jest zrozumieć schizofrenię, która opanowała szkolnictwo wyższe. Z jednej strony masowo rezygnujemy z podstaw nauki, z drugiej – nie dajemy nic w zamian. Studia humanistyczne nie mają nic wspólnego z kontemplacją i próbą odpowiedzi na dane pytanie badawcze, ludzie zaś, w dobie Google’a i Wikipedii przekonani są, że takowych stawiać już nie można.

Z drugiej strony domagamy się, aby absolwenci szkół wyższych znajdowali pracę i nie zasilali szeregów bezrobotnych. Tworzymy kierunki zamawiane, domagamy się większej ilości praktyk. Zupełny brak spojrzenia celowościowego i niezrozumiała pretensjonalność. Oczywistym jest przecież, że tysiąc absolwentów socjologii rocznie nie znajdzie pracy z zawodzie. Ale oczywistym też jest, że tylko poniżej setki z nich jest żywo zainteresowanych swoją dziedziną, zaś mniej niż pięćdziesięciu – nadaje się do prawdziwej pracy naukowej.

Nigdy lub prawie nigdy uniwersytety nie  były zakładane z myślą o rynku pracy. Między bajki należy włożyć opowiastki o Kazimierzu Wielkim, który zakładał uczelnię w Krakowie w celu posiadania dobrze wykształconej administracji publicznej. Wtłoczyliśmy do jednego worka ambicje naukowe i cele zawodowe. Nie mamy ani jednego, ani drugiego.

Dzisiejszy student polski to osoba z wielu powodów sfrustrowana, kombinująca i dostająca po tyłku od całego świata

 

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży zajmie się we wtorek projektami

We wtorek sejmowa komisja o uczelniach

PAP – Nauka w Polsce

Opłaty za drugi kierunek studiów, ograniczenie pracy wykładowców na wielu etatach, możliwość uzyskania profesury bez habilitacji – to niektóre zapisy rządowych projektów ustaw reformujących uczelnie. Projektami zajmie się 18 stycznia sejmowa komisja.

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży zajmie się we wtorek projektami nowelizacji: ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Później projekty trafią pod obrady Sejmu. Rząd chce, aby ustawy zostały uchwalone przez parlament i podpisane przez prezydenta do końca kwietnia. Nowe przepisy mają wejść w życie z początkiem roku akademickiego 2011/2012.

Posłowie rozpatrzą poprawki, które do nowelizacji wniosła podkomisja, wcześniej szczegółowo omawiająca rządowe projekty.