Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce – Raport Ernst&Young

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce –
Bibliometryczna analiza porównawcza  -Raport  Ernst&Young

( w pdf)

Przyczyna skromnego udziału Polaków w światowej nauce.

Ernst&Young o produktywności badawczej polskich uczelni

PAP – Nauka w Polsce,

Braki w finansowaniu, złe zarządzanie funduszami i niewystarczająca kontrola efektów pracy naukowców na uczelniach to przyczyna skromnego udziału Polaków w światowej nauce. 13 stycznia w Warszawie przedstawiono raport Ernst&Young na temat produktywności naukowej uczelni.

Statystyczny polski naukowiec, zatrudniony w szkole wyższej, publikuje raz na trzy lata wyniki swojej pracy w czasopiśmie z tzw. listy filadelfijskiej, czyli w liczących się na świecie czasopismach, według autorów bazy Web of Knowledge z Institute for Scientific Information w Filadelfii. Dla porównania przeciętny naukowy pracownik szwajcarskiej uczelni publikuje w jednym z czasopism z tej listy co roku, a niemiecki, włoski czy austriacki naukowiec nieco rzadziej niż raz na dwa lata.

Co gorsze, według danych pochodzących również z filadelfijskiego instytutu, mało kto polskie prace cytuje we własnych publikacjach. Co jest istotne, bo tzw. cytowalność jest miarą wpływu danej pracy na rozwój nauki. Średnio, na artykuł Polaka powołuje się niespełna siedmiu innych naukowców, także publikujących swoje badania w czasopismach z listy filadelfijskiej. Naukowcy z krajów zachodniej Europy mają pod tym względem ogromną przewagę. Artykuł badacza z Finlandii jest statystycznie cytowany 15 razy, z Włoch 12, z Austrii i Niemiec ponad 13 a ze Szwajcarii ponad 18 razy.

 

Uczelnie pokażą, jak dużo publikują

Uczelnie pokażą, jak dużo publikują

Rz

Ministerstwo Nauki zapowiada stworzenie bazy danych m.in. z artykułami badaczy w prestiżowych czasopismach.

– Dane na temat efektów badań naukowych powinny być ogólnie dostępne – uważa wiceminister nauki prof. Zbigniew Marciniak. Podczas wczorajszej prezentacji raportu Ernst & Young „Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce” zapowiedział, że taka baza powstanie od nowego roku akademickiego…….dane o efektach badań naukowych polskich uczelni są niemal niedostępne. Inaczej jest np. w Finlandii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech, gdzie są ogólnodostępne bazy danych. Profesor Marciniak powiedział, że działalność polskich uczelni też powinna być transparentna i powinny one podsumowywać działalność badawczą.