Tylko około jedna trzecia pracowników uczelni zajmuje się intensywnie pracą naukową

Eksperci u prezydenta: uczelnie potrzebują elastyczności i otwartości

PAP – Nauka w Polsce

Pozyskiwanie środków z różnych źródeł, promowanie jakości badań naukowych, elastyczność kształcenia oraz mobilność naukowców i współpraca międzynarodowa są konieczne, by uczelnie generowały postęp technologiczny – uważają eksperci uczestniczący 12 stycznia w debacie u prezydenta.

Biorąca udział w spotkaniu w Pałacu Prezydenckim minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka zapewniała, że wiele przepisów, ułatwiających współpracę szkół wyższych z gospodarką, znalazło się w rządowym projekcie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, nad którym trwają prace w Sejmie.

„Nauka i szkolnictwo wyższe stają się najważniejszym przemysłem XXI wieku, który nie tylko zatrudnia wielu pracowników, ale ma wpływ na jakość kadr, które potem decydują o tym, jak rozwija się dany kraj” – powiedziała Kudrycka. Podkreśliła, że Polska coraz więcej osiąga w tej dziedzinie. Przypomniała, że w ostatnich latach wzrosło w Polsce zainteresowanie technicznymi kierunkami studiów, a jeśli rządowa ustawa wejdzie w życie, uczelnie będą mogły łatwiej sprzedawać swoje patenty. Ponadto, jak dodała, nowe prawo będzie sprzyjać jakości badań, bo najlepsi dostaną najwięcej pieniędzy z budżetu……

…rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Karol Musioł. Przedstawił wyliczenia, opracowane na UJ, z których wynika, że tylko około jedna trzecia pracowników tej uczelni zajmuje się intensywnie pracą naukową….Dodał, że rektor ma mało narzędzi polityki kadrowej, które pozwoliłyby mu nagradzać najlepszych naukowców i stopniowo eliminować pracowników, którzy nic nie robią lub nawet szkodzą uczelni.

Profesor też owca

Profesor też owca, komiksu na swój temat się nie boi…

Gazeta Wyborcza Kraków

„Dr Krecik i Mgr Dżdżownica”, „Cierpienia młodego naukowca” czy „Doświadczenia” to kilka tytułów prac z finału konkursu na komiks „Z życia naukowca”…Na pierwszym obrazku przygarbiony naukowiec w białym fartuchu z owcą pod pachą, z ostatniego zaś spogląda zwierzę w okularach i z wąsami profesora… Oto niespodziewane efekty klonowania pokazane w zwycięskiej pracy w konkursie zorganizowanym przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu.

Skąd pomysł? – Komiks wymusza dystans do poruszanych tematów. W taki sposób jeszcze nigdy nie myśleliśmy o nauce. Chcieliśmy, żeby uczestnicy spróbowali porzucić schematy i pokazali codzienne życie naukowca. Mamy nadzieję, że komiksy wzbudzą dyskusję o tym, w jaki sposób udoskonalać i budować nowoczesną naukę – wyjaśnia Piotr Żabicki, koordynator konkursu.

W obronie wolności słowa

Informacja prasowa – Wolność słowa

serwis Solidarni2010

..

12 stycznia 2011 r. rozpoczynamy serię działań w obronie wolności słowa w Polsce. Konsekwentne ograniczanie tej wolności, które nasiliło się w ostatnich miesiącach –  to zagrożenie dla demokracji. „Czystki” w mediach publicznych – pozbywanie się niezależnie myślących dziennikarzy – przypominają lata stanu wojennego. Ze względu na powagę sytuacji, zamierzamy temu przeciwdziałać mobilizując jak największą część społeczeństwa. Zaczynamy od:

  • Zorganizowania demonstracji w obronie wolności słowa, 19 stycznia 2011 r. o godz. 18.00 przed URM  w Warszawie, Al. Ujazdowskie 1/3
  • Otwarcia Księgi Cenzury. Rozpoczynamy gromadzenie informacji na temat wykluczania z życia zawodowego niezależnych dziennikarzy, naukowców, twórców kultury. Wzywamy do zgłaszania przypadków dyskryminacji ze względów politycznych. Efektem tego będą cyklicznie opracowywane raporty)
  • Zbierania podpisów pod petycją w obronie wolności słowa do władz Polski. (zamieszczonej m.in. na stronie http://www.stopcenzurze.pl)