Standardy dla zagranicznych filii

Standardy dla zagranicznych filii

Rz

Wyższe uczelnie, które chcą utworzyć filie za granicą, mają obowiązek wykazać, że będą je prowadziły zgodnie z obowiązującymi standardami

Minister nauki i szkolnictwa wyższego słusznie stawia uczelniom niepublicznym wysokie wymagania, gdy ubiegają się o utworzenie zagranicznej filii oraz o uzyskanie uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny (sygnatura akt: I OSK 1807/10), oddalając skargę kasacyjną Wyższej Szkoły Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach. Poprzednio skargę uczelni oddalił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Męża na uczelni nie zatrudnisz, ale kochankę tak

Męża na uczelni nie zatrudnisz, ale kochankę tak

Gazeta Wyborcza Poznań

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce położyć kres rodzinnym powiązaniom między pracownikami nauki. – To wyrówna szanse na uczelniach – mówią jedni. – To rozwiązanie jest niesprawiedliwe – oponują drudzy

 

Chcemy ograniczyć feudalny system

Kudrycka: Chcemy ograniczyć feudalny system, który obowiązuje w polskich uczelniach

Polska

Habilitacje należy przyznawać tym, którzy na nie zasługują, a nie tym, których foruje profesura zasiadająca w radzie. Zależy nam, żeby ograniczyć feudalny system, który nadal obowiązuje w uczelniach w Polsce. Z minister nauki Barbarą Kudrycką rozmawia Agaton Koziński.