PSRP postuluje udzielanie zwrotnej pomocy materialnej, w formie kredytów studenckich

Więcej stypendiów naukowych. Mniej studentów dostanie stypendia socjalne

Dziennik Gazeta Prawna

Stypendia socjalne tylko dla najbiedniejszych studentów, łatwiejszy dostęp do kredytów i zmniejszenie liczby osób uprawnionych do stypendium naukowego – takich zmian domagają się studenci.

– Stypendia są rozdzielane niesprawiedliwie i nieefektywnie – mówi Dominika Kita, przewodnicząca Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP).

PSRP postuluje więc m.in. udzielanie zwrotnej pomocy materialnej, w formie kredytów studenckich.

 

 

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce. Bibliometryczna analiza porównawcza

serwis  Ernst & Young

W dniu 13 stycznia 2011 roku program Ernst & Young Sprawne Państwo organizuje debatę  na temat konkurencyjności badawczej oraz efektywności naukowej polskich uczelni. Autorki raportu: dr Joanna Wolszczak-Derlacz oraz dr Aleksandra Parteka zaprezentują wyniki badań dotyczących efektywności naukowej polskich uczelni wyższych.

 

Promować najlepszych naukowców, a pozbawiać pracy (i płacy) najgorszych

Polska nauka na (nie)wolnym rynku

Rz

Na pytanie, dlaczego polscy naukowcy są – przeciętnie – klasyfikowani niżej od swoich kolegów ze Stanów Zjednoczonych oraz państw Europy Zachodniej, od lat pada z ust zainteresowanych niezmiennie ta sama odpowiedź: z powodu niedostatku pieniędzy w naszym systemie nauki…I w odpowiedzi tej jest sporo prawdy. Sporo, czyli mniej więcej połowa. Bo druga połowa sprowadza się do niedostatku mechanizmów, w znacznej mierze rynkowych, które prowadziłyby do takiego lokowania tych pieniędzy, którymi dysponujemy, żeby ustawicznie promować najlepszych naukowców, a pozbawiać pracy (i płacy) najgorszych….

Może więc z polską nauką jest trochę tak jak z polskimi kolejami i autostradami. Może to politycy kolejno rządzący Polską, którzy nie potrafili stworzyć mechanizmów sprzyjających unowocześnianiu naszych kolei i szybkiemu budowaniu autostrad, nie umieli też stworzyć mechanizmu sprzyjającego stałej poprawie jakości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego?

Główny problem to dobór pracowników na uczelniach

Nie wypada nie publikować

Rz

W Polsce duża część kadry jest na uczelni niejako przez zasiedzenie….Pieniądze są ważne. Ale jeśli ktoś wysuwa argument, że rozwiążą wszystkie bolączki nauki, odpowiadam, że to nieprawda, bo główny problem to dobór pracowników. Na uczelniach często zostają ludzie, którzy nie mają lepszego pomysłu na życie.

 

Bezczelni naukowcy pilnie poszukiwani

Badaczom brakuje bezczelności naukowej

Rz

Prof. Artur Jarmołowski, prowadzi Międzynarodowy Projekt Doktorancki w ramach programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: Porównywanie Polski do Niemiec jest z góry obarczone pewnym błędem, jeśli nie weźmie się pod uwagę pieniędzy zainwestowanych w naukę. Wynik naukowy kosztuje. Najpierw musimy zainwestować i dopiero potem coś z tej inwestycji mamy. Na przykład dobre publikacje…..Na uczelniach wciąż jest część starszej kadry mało aktywnej naukowo. To ludzie, którzy pracują od lat, ale nie publikowali wcale albo opublikowali coś bardzo dawno…

A czego brak oprócz pieniędzy?

Odwagi. Czegoś, co nazwałbym bezczelnością naukową. Brakuje stawiania takich najważniejszych pytań.

 

 

Mamy masę uczelni, ale efekty ich pracy naukowej nie są widoczne

Uczelnie się nie chwalą

Rz

Polsce jest ponad 130 uczelni publicznych i ponad 320 niepublicznych. Oferują ponad 100 tys. etatów dla nauczycieli akademickich. Ale, jak wynika z raportu Ernst & Young „Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce” autorstwa Joanny Wolszczak-Derlacz i Aleksandry Parteki z Politechniki Gdańskiej, te liczby nie przekładają się na efekty w postaci publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych z tzw. listy filadelfijskiej…

– Mamy masę uczelni, ale efekty ich pracy naukowej nie są widoczne – komentuje Aleksandra Parteka. – Trzeba coś z tym zrobić, bo jeśli Polska ma ambicje, by się rozwijać, to bez badań naukowych wysokiej jakości nie da się tego zrobić…

 

Polska nie przyczynia się do rozwoju światowej nauki

Polska nauka na peryferiach świata

Rz

Prace naukowe polskich nauczycieli akademickich z uczelni publicznych w międzynarodowych czasopismach naukowych ukazują się dwukrotnie, a nawet trzykrotnie rzadziej niż badaczy z uczelni w Niemczech czy we Włoszech.

To dane z raportu firmy Ernst & Young „Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce”. Powstał on w ramach programu „Sprawne państwo”, którego patronem jest „Rz”…..

– Na 100 pracowników naukowych zatrudnionych w polskich uczelniach rocznie przypadają tylko 23 publikacje w uznanych czasopismach – wyjaśnia dr Aleksandra Parteka. – To najniższy wskaźnik w przebadanych krajach.