Polska Akademia Nauk rusza na wojnę

Polska Akademia Nauk rusza na wojnę z minister Kudrycką

Polska

Kilkuset profesorów związanych z Polską Akademią Nauk – wśród nich Henryk Samsonowicz, Edmund Wnuk-Lipiński, Karol Modzelewski, Andrzej Paczkowski, Jerzy Szacki – protestuje przeciw reformom forsowanym przez minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbarę Kudrycką. Jak dowiedziała się „Polska”, wystosowali list do Donalda Tuska, w którym poprosili go o interwencję. Oprócz tego w PAN-ie zawiązała się Inicjatywa Obywatelska Instytutów należących do akademii, która stara się wpłynąć na przyjmowane przepisy.

….Profesorowie protestują przeciwko zmianom w sposobie nadawania tytułów naukowych: doktoratów i habilitacji. Teraz o przyznaniu habilitacji ma decydować siedmioosobowa komisja. Aż pięciu jej członków musi mieć międzynarodową renomę. -…

Komitet Polityki Naukowej

Komitet Polityki Naukowej

serwis MNiSW

W dniu 3 stycznia 2011 r. minister Barbara Kudrycka powołała, spośród zgłoszonych kandydatów, Komitet Polityki Naukowej, kierując się zasadami zapewnienia zrównoważonej reprezentacji różnych dziedzin naukowych, różnych rodzajów jednostek naukowych i dziedzin życia społeczno-gospodarczego.

W skład Komitetu Polityki Naukowej wchodzą:

 1. Tomasz Domański;
 2. Andrzej Falkowski;
 3. Andrzej Gołaś;
 4. Henryk Górecki;
 5. Wiesław Andrzej Kamiński;
 6. Danuta Koradecka;
 7. Piotr Kowalczak;
 8. Jacek Kuźnicki;
 9. Anna Olejniczuk-Merta;
 10. Jacek Sójka;
 11. Edward Wąsiewicz;
 12. Tomasz Zalasiński.

Do głównych zadań Komitetu będzie należało udzielanie pomocy ministrowi przy opracowywaniu: dokumentów dotyczących rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej, projektu budżetu państwa oraz planu finansowego określającego środki finansowe na naukę, krajowych i zagranicznych priorytetów inwestycyjnych, a także opiniowanie: projektów aktów normatywnych dotyczących rozwoju nauki i innowacyjności, planów działalności NCN i NCBR oraz sporządzanie merytorycznych ocen sprawozdań z ich działalności.


Zamiast załamywać ręce trzeba stawać do konkursów

Granty europejskie są także dla wrocławskich naukowców

Gazeta Wyborcza Wrocław

Można załamywać ręce nad niedofinansowaniem polskiej nauki, można narzekać na system szkolnictwa wyższego, w dobrym tonie jest biadolenie, że gdyby nie okoliczności historyczne i ekonomiczne, nasi badacze kosiliby Nagrody Nobla, jak – nie przymierzając – nasi pisarze.

Tymczasem polska nauka nieuchronne zmierza w kierunku, który wybrała większa część cywilizowanego świata: tam naukowcy ścigają się o granty i dotacje (na szczeblach regionalnych, krajowych i międzynarodowych), doskonalą się w pisaniu aplikacji konkursowych, zacieśniają związki z sektorem prywatnym. Nie wzdychają, działają….

Są pieniądze dla najlepszych uczonych

120 mln złotych FNP dla najlepszych uczonych w 2011 r.

PAP – Nauka w Polsce

20 mln zł na wsparcie najlepszych uczonych i zespołów badawczych, kilkanaście konkursów skierowanych do naukowców wszystkich dziedzin i nowy projekt szkoleniowy Skills, to plany Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) na 2011 rok.

„Na wsparcie najlepszych uczonych i zespołów badawczych w tym roku FNP zamierza przeznaczyć prawie 120 mln zł, w tym ok. 90 mln ze środków strukturalnych Unii Europejskiej” – informuje FNP.

W nadchodzącym roku naukowcy będą mogli skorzystać z kilkunastu programów o charakterze konkursów, które są skierowane do naukowców wszystkich dziedzin, będących na różnych etapach kariery badawczej.