Tylko najlepsi za darmo

W Sejmie o opłatach za studia

PAP – Nauka w Polsce

Drugi kierunek studiów dziennych na publicznych uczelniach nie będzie za darmo, tylko najlepsi studenci zostaną z opłaty zwolnieni – takie propozycje przyjęła we wtorek sejmowa podkomisja ds. nauki i szkolnictwa wyższego. Podkomisja zakończyła pracę nad rządowym projektem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz nad projektem nowelizacji ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Według przyjętych przez posłów przepisów, każdy student będzie mógł rozpocząć studia na drugim kierunku. Po pierwszym roku jego wyniki w nauce zostaną ocenione i, jeśli będą szczególnie dobre, będzie mógł dalej studiować za darmo