Politechniki popularniejsze od uniwersytetów

Resort nauki: politechniki popularniejsze od uniwersytetów

PAP – Nauka w Polsce

Po raz pierwszy od lat politechniki okazały się popularniejsze od uniwersytetów – wynika z podsumowania rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011, przygotowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na każde wolne miejsce na politechnikach przypadło średnio 3,9 kandydatów, w uniwersytetach – 3,5. W sumie na uczelnie wyższe przyjęto ponad 593 tys. studentów – informuje resort na swojej stronie internetowej.

„Maturzyści naprawdę polubili kierunki techniczne. To efekt naszej szerokiej promocji studiów kluczowych dla rozwoju naszej gospodarki” – ocenia minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka…

Senacka komisja przyjęła budżet nauki

Senacka komisja przyjęła budżet nauki

PAP – Nauka w Polsce

Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przyjęła w poniedziałek część ustawy budżetowej, obejmującą wydatki na naukę i szkolnictwo wyższe. „Na szkolnictwo wyższe na 2011 rok zaplanowano w budżecie łączne wydatki w kwocie 10,1 mld zł, z tego z budżetu państwa przeszło 9,5 mld zł, a ze środków europejskich 620 mln złotych. W relacji do 2010 roku te wydatki wzrastają nominalnie o 4,4 proc.” – powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Witold Jurek.

Jak dodał, z tych pieniędzy największą część (7,5 mld zł) stanowią dotacje podmiotowe, które uczelnie publiczne dostają na swoją działalność. Dotacja ta, jak tłumaczył, wzrosła w stosunku do ubiegłego roku, ale niewiele, ponieważ zamrożone zostały wynagrodzenia na uczelniach, a zwaloryzowana została jedynie kwota na wydatki materialne uczelni….